Розділи економіки

Методика Державної цільової економічної програми модернізації ринків

Методика Державної цільової економічної програми модернізації ринків капіталу в Україні є забезпечення конкурентоспроможності ринків капіталу шляхом проведення правового, інституційного та технологічного реформування ринків капіталу в усіх цього складових-ринку цінних паперів та інших фінансових інструментів. Оптимальний варіант роз'язання проблеми модернізації ринків капіталу в Україні визначається на основі порівняльного аналізу розвитку світових ринків капіталу розвинути формування ринків капіталу можна завдяки:

. варіанту пасивної державної політики, що передбачає не втручання держави у розвиток ринків капіталу та надання пріоритету законам ринку;

. варіанту залучення іноземних коштів, що передбачає відкриття ринку для притоку іноземного фінансового капіталу без будь-яких законодавчих обмежень на впровадження в Україні іноземними інвесторами сучасних технологій та інституцій модернізація ринків капіталу повинна ґрунтуватися на одночасному розв'язання на законодавчому, інституційному та технологічному рівні, тобто:

. проведення інституційної реформи ринків капіталу, що передбачає утворення нових потужних фінансових інститутів;

. консолідація біржової системи України на принципах регульованих ринків, передбачених Директивами ЄС;

. удосконалення системи захисту прав інвесторів, корпоративного законодавства, способів оприлюднення інформацій для громадян-інвесторів та професійних користувачів.

Висновки

Капітал - це вартість, яка приносить додану вартість. Було розглянуто можливості його первісного нагромадження на Україну в наш час. На жаль сьогодні швидко і легко збити капітал досить важко, оскільки «Перехідний період» формування Української економіки добігає кінця. Сформовано ряд законів регулюють фінансову діяльність підприємця. Розглянуто резервний фонд країни, а також роль і необхідність інвестування в сучасному накопиченні, і зазначені сприятливі і несприятливі фактори для інвестування. Особливості і варіанти сучасного накопичення капталу. Важливу роль зіграло розгляд способів первинного капіталу в Європейських, на сьогоднішній день, розвинених країнах. Нагромадження виступає головним каналом науково-технологічного прогресу, реалізації моделі інноваційного розвитку економіки. При цьому воно може здійснюватися в певних межах, на рівні 20-25% ВВП. За норми нагромадження, нижчої від 10% ВВП, економічний розвиток практично відсутній. Для умов України інноваційна модель є реальною за норми нагромадження, не меншої від 25-30% ВВП. Хоча деякі країни (наприклад, Китай) мають більш високу норму нагромадження, об'єктивно існує межа, за якою нагромадження може перетворитись у самоціль і підірвати трудову мотивацію населення внаслідок штучного обмеження поточного споживання

Для накопичення капіталу в Україну був сприятливий час, в період «перебудови». Багато сучасних мільйонери сколотили капітал саме в цей час, в основному незаконними шляхами. Щоб уникнути беззаконня в накопиченні були запровадженні необхідні напрямки економічних реформ. Саме економічне реформування призведе до зростання національного господарства. Прийнявши відповідні закони, можна буде вивести більшість підприємств з «тіні». Залучити іноземні інвестиції

Подібні статті по економіці

Напрями удосконалення управління збутовими запасами продукції підприємства переробної галузі
господарський збутовий запас продукція Сучасна система господарювання обумовлює зміну форм і методів управління підприємством, вимагає нових підходів до визначення ефективності його діяльності. Однією із складових загальної ефективності підприємства ...

Інвестиційна модель Дж. М. Кейнса
З часів зародження економіки, одна з напруженіших дискусій ведеться навколо питання: чи існує в економіці тенденція про довгострокову рівновагу з повною зайнятістю. Застосовуючи сучасну економічну мову, визначимо "як класичні теорії і ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.