Розділи економіки

Поняття концентрації виробництва

Концентрація виробництва означає збільшення розмірів підприємств, зосередження робочої сили, засобів виробництва й випуску продукції на все більших підприємствах. Отже, чим більшою є частка продукції, що виробляється на великих підприємствах, тим вищим є рівень концентрації виробництва.

Концентрація виробництва - зосередження виробництва одного чи декількох аналогічних видів продукції чи послуг у великих організаціях, у межах невеликого регіону [11].

Ключовим словом у визначенні поняття «концентрація» є розмір організації, що найчастіше характеризується обсягом продажу, чисельністю працюючих, вартістю основних фондів.

Галузеві особливості не дозволяють установити єдині для всіх галузей оптимальні розміри виробництв і підприємств. Так, у галузях видобувної промисловості на величину оптимальних розмірів виробництв істотний вплив роблять природні умови й обсяг видобутку корисних копалин. Виходячи з запасів корисних копалин в родовищі, термінів служби поверхневих і підземних споруджень (кар'єрів, шахт та ін.), обсягу споживання визначаються розміри підприємств.

У галузях обробної промисловості з безупинним процесом виробництва (металургія, хімія, електроенергетика, цементна, цукрова промисловість та ін.) оптимальні потужності визначаються одиничними потужностями сучасних агрегатів - від найдрібніших до великих і найбільших, що споруджуються, як правило, у комплексі з іншими агрегатами й обслуговуючими господарствами. Оптимальні потужності окремих цехів визначаються виходячи з одиничних потужностей встановлених агрегатів, а загальна потужність підприємств - виходячи з можливостей випуску готової продукції. У галузях обробної промисловості з дискретним (перериваним) виробництвом (машинобудування, деревообробна, взуттєва, текстильна промисловість) оптимальні розміри виробництва розраховуються виходячи з раціонального набору різних верстатів і устаткування, потокових і автоматичних ліній, що обслуговують господарств і інших підрозділів, необхідних для забезпечення випуску продукції при мінімальних витратах трудових ресурсів.

Подібні статті по економіці

Роль зайнятості у забезпеченні економічного зростання
Забезпечення життєдіяльності суспільства і розвитку особистості як функції зайнятості здійснюється на ринку праці через фази відтворення трудових ресурсів: формування, розподіл, перерозподіл та використання. У свою чергу, тільки через ...

Статистика груп населення за заняттями та джерелами засобів існування в Україні
Демографія - наука, що вивчає склад і рух людності (населення) та закономірності його розвитку. Відтворення населення є одним з головних процесів відтворення суспільства й являє собою неперервне відновлення генерацій людей у результат ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.