Розділи економіки

Загальні відомості про роль конкуренції в суспільному виробництві

У ринковому господарстві економічна реалізація власності - це процес, що далеко виходить межі індивідуальної діяльності. Він передбачає складну взаємодію багатьох фізичних та юридичних осіб, наявність численних протиріч. Одним з найістотніших способів вирішення цих протиріч є конкуренція.

Конкуренція - це суперництво між учасниками ринку за кращі економічні умови виробництва та реалізації продукції. Можна сміливо сказати: немає конкуренції - немає ринку, немає його керованості [9,с.59].

Будучи неодмінною умовою існування ринку і його реалізації функцій, конкуренція набуває різноманітні форми, кожна з яких є дієвим важелем регулювання економіки. Однією з найважливіших ознак ринку є конкуренція і механізм регулювання громадського виробництва [7, с.145].

Конкуренція - громадська форма зіткнення суб'єктів ринкового господарства в процесі реалізації їх індивідуальних економічних інтересів.

За допомогою конкуренції відбувається приведення у відповідність до ефективності діяльності суб'єктів господарювання як факторів виробництва, так і доходів. Ефективне використання ресурсів дозволяє виробникам отримувати високі доходи, при неефективному використання ресурсів вони зазнають збитків і може витіснити з ринку.

Конкуренція спрямована те що завоювати й утримати «місце під сонцем», схилити покупця придбання продукту саме даної фірми. Треба лише продавати товари за нижчими цінами. Аби зниження цін не завдавало шкоди прибутку, треба знижувати витрати виробництва та реалізації продукції. Найважливішим засобом досягнення цієї мети є вдосконалення техніки і технології виробництва, кваліфікації працівників. Отже, внутрішньогалузева конкуренція неминуче втягує підприємців до боротьби за технічний прогрес, негайне використання всіх досягнень науки й техніки, вдосконалення всіх умов виробництва. Діє і стимул до економії на матеріальних оборотних коштах. Виявляється економічно необхідним шукати і використовувати дешевші сировину й матеріали, застосовувати матеріали та енергозаощаджуючі технології.

Важливим кроком і ефективним засобом конкуренції є якість продукції та аспекти нецінової конкуренції. Якщо завойовано авторитет якості продукції будь-якої фірми, їй забезпечено збут продукції, навіть якщо вона продається дорожче. Відомо, саме завдяки високій якості продукції низка провідних фірм завоювала ринок автомобілів, електронної техніки, фото- і кіноматеріалів практично в усіх країнах світу. Тут непотрібно спеціальних адміністративних перевірок якості продукції, ніяких «знаків якості», які безрезультатно застосовувалися Радянському Союзі. Усе значно краще робить конкуренція. У тих, хто був менш щасливим, виникає природне бажання не відставати з більш процвітаючих інших галузях. І цього є засіб - перепрофілювати підприємства чи поміняти акції галузі, вдатися до акцій іншої, перспективнішою галузі. Відбувається перелив капіталу, а разом із ним робочої сили зі галузі в галузь, що забезпечує постійне коригування галузевої структури господарства. І це коригування постійно підживлює капіталом галузі, які мають хороший збут продукції, отже, випускають те що першу чергу потребує збільшення обсягів виробництва [11,с. 93].

Позитивний ефект конкуренції великою мірою залежить від умов, у яких вона діє, кількості суперників, ступеня відкритості економіки та економічної свободи. У зв'язку з цим розрізняють конкуренцію досконалу і недосконалу. У країнах із розвиненою ринковою економікою переважно існують ринки монополістичної конкуренції (виробництво одягу, взуття, сфера послуг, торгівля тощо.), і навіть олігополії. Укладена конкуренція й чиста монополія трапляються досить рідко й скоріш є абстракціями, моделями, з прикладу яких можна навести аналіз поведінки фірми, формування її цінової стратегії та визначенням обсягу випуску, забезпечує максимальну прибуток.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Рентабельність підприємства
В дипломній роботі висвітлюється рентабельність підприємства – котра невід'ємно залежить від прибутку. Абсолютна сума прибутку, отримана підприємством від основної діяльності є дуже важливим показником. Однак він не може характеризувати рівен ...

Роль держави у забезпеченні зайнятості та регулювання відтворення робочої сили
Сьогодні питання ринку праці є однією з найактуальніших тем для дослідження. Це зумовлено тим, що в сучасних умовах розвитку економіки особливої актуальності набувають проблеми ефективної зайнятості населення, створення ринку робочої ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.