Розділи економіки

Розробка пропозицій, направлених на підвищення ефективності методів керування діяльністю підприємства

Структура приватного акціонерного товариства «Птахофабрика Південна» формувалася з роками, виходячи зі все зростаючих потреб ринку. Як тільки виникала потреба, оперативно вводилося той або інший підрозділ. В результаті всі напрями, необхідні для функціонування підприємства зараз існують.

Проаналізувавши організаційну структуру управління підприємством, що склалася, на ПАТ "Птахофабрика Південна" можна зробити висновок, що структура, що склалася, організації і функції, що виконуються підрозділами, перестали відповідати вирішуваним організацією проблемам і вже нездібні вирішувати стратегічні і перспективні завдання.

Розробляючи пропозиції, направлені на підвищення ефективності роботи підприємства потрібно враховувати не лише добре функціонування апарату керування, але і його розвиток. Треба систематизувати організаційну структуру, зробити її адекватною до ситуації, що склалася, і закласти механізми її зміни при зміні зовнішніх умов.

Запропонуємо свій варіант бачення організаційної структури керування ПАТ «Птахофабрика Південна».

Пропонуючи зміни в організаційній структурі керування підприємствам потрібно ставити такі питання: “У чому полягають основні “резерви” в організаційній структурі? Їх позитивний і негативний вплив на стан підприємства? Якими шляхами можна їх усунути?”

Як відомо, в світовій практиці найбільш популярні три основні типи організаційних структур:

•лінійна;

•функціональна;

•матрична.

Проаналізувавши основні "розриви" в структурі управління підприємством можна сказати, що на підприємстві «Птахофабрика Південна» не треба повністю змінювати організаційну структуру керування, а тільки трохи перетворити лінійну структуру шляхом впровадження елементів матричної структури

При цьому були виявлені переваги матричної структури, які зможуть поліпшили стан підприємства “Птахофабрика Південна ”, а саме:

- інтеграція різних видів діяльності підприємства в рамках проектів, що реалізовуються, програм;

- здобуття високоякісних результатів по великій кількості проектів, програм, продуктів;

- значна активізація діяльності керівників і працівників управлінського апарату в результаті формування проектних (програмних) команд, що активно взаємодіють з функціональними підрозділами, посилення взаємозв'язку між ними;

- залучення керівників всіх рівнів і фахівців до сфери активної творчої діяльності по реалізації організаційних проектів і, перш за все, по прискореному технічному вдосконаленню виробництва;

- скорочення навантаження на керівників вищого рівня управління шляхом передачі повноважень ухвалення рішень на середній рівень при збереженні єдності координації і контролю за ключовими рішеннями на вищому рівні;

- посилення особистої відповідальності конкретного керівника як за проект (програму) в цілому, так і за його елементи;

- досягнення більшої гнучкості і скоординованості робіт, чим в лінійних, функціональних і дівізіональних організаційних структурах управління, тобто краще і швидше реагування матричної структури на зміну зовнішнього середовища;

- подолання внутрішньо організаційних бар'єрів, не заважаючи при цьому розвитку функціональної спеціалізації.

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Розробка плану відкриття підприємства
Основною ланкою економіки в ринкових умовах господарювання є підприємства, що виступають у ролі господарюючих суб'єктів. Тут вирішуються питання виробництва продукції та надаються послуги, потрібні суспільству, створюються відповідні доходи і накопич ...

Підприємство і його роль в ринковій економіці
Будь-яка нація пишається плодами діяльності своїх підприємств. Але будь-яка нація і кожен її окремий представник пишаються і своєю причетністю до втілення якої-небудь конкретної підприємницької ідеї. Зараз ми усі є свідками кризового ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.