Розділи економіки

Аналіз ефективності методів керування діяльністю ПАТ «Птахофабрика Південна»

Діяльність підприємства - це процес реалізації функцій підприємства за допомогою виконання певних видів робіт заради досягнення поставлених цілей і отримання певного результату. Підприємство є складною соціально-економічною системою та має свою організаційну структуру керування. ПАТ «Птахофабрика Южная» має лінійну структуру керування. Це зрозуміло з штатного розкладу, яке розділено на три частини працівників: управління, тваринництво та тракторна бригада.

У частині управління за штатним розкладом працює 11працівників.

Рис. 2.3 Організаційна структура ПАТ «Птахофабрика Південна»

Розглянемо їх посадові обов’язки та зв’язки між керівництвом та працівниками. Голова правління :

. Здійснює управління всіма видами діяльності об’єднання підприємств торгівлі.

. Організує і координує роботу та взаємодію всіх підприємств об’єднання, спрямовану на одержання, збут та реалізацію товарів (продукції), обслуговування покупців, надання допоміжних та після продажних послуг, прискорення товаро просування, зниження витрат обігу та підвищення прибутковості підприємства.

. Аналізує та оцінює проблеми і тенденції розвитку соціально-економічних процесів в Україні та окремих галузей економіки.

. Моделює ринкові ситуації, вирішує конкретні економічні і фінансові завдання функціонування об’єднання підприємств торгівлі на внутрішньому і зовнішньому ринках.

. Вирішує питання діагностики та підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності об’єднання в цілому, функціональних підрозділів.

. Розробляє рекомендації щодо вдосконалення прогнозної, аналітичної, планової, фінансової, економічної діяльності.

. Постійно підвищує професійну кваліфікацію.

. Планує час проведення робочих нарад та встановлює їх регламент.

. Вирішує питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим відповідним посадовим особам.

. Забезпечує впровадження економічних та адміністративних методів управління, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності господарювання.

. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів управління, зміцнення договірної дисципліни та обліку.

Голова правління слідкує за виконанням роботи юрисконсульта, заступника голови правління, інспектора відділу кадрів та головного бухгалтеру, а вони, в свою чергу, слідкують за виконанням роботи іншими працівниками.

Розглянемо посадові інструкції заступника голови правління по виробництву:

. Він має право підпису ряду документів.

. Організовує роботу і ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів, підвищує рентабельність фірми.

. Розробляти і погоджувати з головою правління плани: розвитку виробництва на рік; бюджетування фірми (на квартал, рік).

. Вирішує питання, що стосуються фінансово-економічної і виробничо-господарської діяльності фірми.

Заступник голови правління є другою найважливішою посадою в системі керування підприємством. Цій людині підпорядковуються більшість людей на підприємстві. З штату тваринництва заступнику голови правління підпорядковуються та надають звіти про виконану роботу бригадний свинар, ветеринарна лікарка, начальник кормоцеха, технолог по виробництву і переробки тваринництва, завідувач матеріальним складом, вартуючи, а з штату тракторної бригади водій та вартуючи. А також, як видно з таблиці 2.7 головний інженер, палітурник та водій легкової машини. Усього під керівництвом заступника голови правління 15 підлеглих.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Исследование украинского рынка сельскохозяйственной и пищевой продукции
Послідовна інтеграція України в Європейську економічну Спільноту відкриває великі можливості для просування української продукції на ринки Європи. Важливою умовою для зміцнення економічних зв’язків між Україною та Співтовариством є ...

Роль держави у забезпеченні зайнятості та регулювання відтворення робочої сили
Сьогодні питання ринку праці є однією з найактуальніших тем для дослідження. Це зумовлено тим, що в сучасних умовах розвитку економіки особливої актуальності набувають проблеми ефективної зайнятості населення, створення ринку робочої ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.