Розділи економіки

Аналіз фінансового стана ПАТ «Птахофабрика Південна» за період 2010-2012 роки

Як показують дані таблиці 2.1, у якій ми проаналізували вартість і структуру активів підприємства за три роки, загальна сума майна підприємства виросла на 1125 тис. грн., та на кінець звітного періоду склала 4304 тис. грн.

Таблиця 2.1 Аналіз вартості і структури активів підприємства

Групи майна

На 31.12.2010

На 31.12.2011

На 31.12.2012

Зміни за період

Сума тис. грн.

Питома вага %

Сума, тис. грн.

Питома вага %

Сума, тис. грн.

Питома вага %

Абсолютне відхилення тис. грн

Відносне відхилення %

Усього активів, з них:

3179

100

3425

100

4304

100

246

879

8

26

1.необоротні активи

1651

51,94

1586

46

2100

48,8

-65

514

-4

32

2.оборотні активи:

1528

48,06

1839

54

2204

51,2

311

365

20

20

Запаси

121

3,8

151

4

155

3,6

30

4

25

3

дебіторська заборгованість

370

11,64

649

19

1004

23,3

279

355

75

55

грошові кошти та їх еквіваленти

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

інші оборотні активи

37

1,16

39

1

45

1,04

2

6

5

15

поточні фінансові інвестиції

1000

31,46

1000

30

1000

23,2

0

0

0

0

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Поняття, типи і структура економічних систем
Тема даної курсової роботи "Поняття, типи і структура економічних систем". Для того, аби розкрити в повній мірі обраний напрямок, необхідно зрозуміти в чому полягає сутність економічної системи. Аби дати відповідь на дане за ...

Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера.Подальша вульгаризація буржуазної політекономії
Наука, яка закладає основи фаху будь-якого комерсанта-бізнесмена, приватного підприємця, бухгалтера-економіста і фінансиста, банківського працівника та ревізора-податківця, аудитора, спеціаліста страхової справи, менеджера та митника ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.