Розділи економіки

Пожежна безпека

Проаналізована роль збутових запасів у реалізації збутової стратегії підприємства переробної галузі, яка полягає в тому, що збутові запаси забезпечують високе обслуговування споживачів, вирівнюють потік товарів, забезпечують захист від невизначеності попиту та пропозиції.

Визначені юридично-правові аспекти регулювання господарської діяльності підприємства переробної галузі. В законодавстві України поступово формується інститут правового регулювання виробництва зернових й зернобобових культур та продуктів їх переробки, що регулює правовідносини в сфері їх виробництва та збуту, правове становище суб’єктів та правовий режим об’єктів переробної галузі,.

Описана техніко-економічна характеристика підприємства та проведено фінансовий аналіз діяльності підприємства переробної галузі.

Проаналізована діяльність підприємства за допомогою SWOT-аналізу, у результаті якого встановлено, що підприємство має чітко сформульовану місію та стратегію розвитку, володіє необхідними виробничими потужностями, технологіями, науковим та трудовим потенціалом.

За результатами фінансового аналізу підприємство є ліквідним й платоспроможним, здатним своєчасно сплачувати по своїм зобов’язанням, має стабільність у господарській діяльності з позиції довгострокової перспективи; є рентабельним; має ефективну фінансову та господарську діяльність.

Проведено аналіз виробничо-збутової діяльності підприємства та визначено фактори, що впливають на управління збутовими запасами продукції підприємства, встановлено їх взаємозв’язок. Описані закупівельна діяльність підприємства, процес виробництва продукції. Проаналізована збутова діяльність підприємства у різних регіонах України, що дає змогу визначити проблемі ринки збуту. Проведено попередній аналіз стану запасів на підприємстві.

Виявлено, що основними факторами, що впливають на управління збутовими запасами продукції підприємства, є характер попит та споживання, від яких залежить визначення потреби у збутовому запасів та розрахунок оптимальних показників системи управління запасами готової продукції підприємства, а також вибір системи управління запасами.

Визначені методичні підходи аналізу управління збутовими запасами продукції підприємства та на їх основі проаналізовано процес управління збутовими запасами: описані методи прогнозування потреби у збутовому запасі для забезпечення задоволення споживачів підприємства та визначений основний склад статей витрат, що пов’язані з утворенням та утриманням запасу товарної продукції. Обґрунтовано вибір системи управління збутовими запасами продукції підприємства. При виборі системи управління збутовими запасами рекомендується модель з фіксованим інтервалом часу, яка скорочує операційні витрати, потребує лише періодичного контролю кількості запасу, існує можливість замовлення запасів у будь-якому об’ємі, при цьому витрати на оформлення замовлення не зростають.

Визначено методичні підходи оптимізації процесу управління збутовими запасами продукції підприємства. Визначені оптимальні значення керованих параметрів системи контролю стану збутових запасів.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7

Подібні статті по економіці

Система національних розрахунків
Своєчасне й повне погашення боргових зобов'язань є однією з головних ознак ефективного функціонування економіки в цілому і кожного її суб'єкта зокрема. Тому кожна держава багато уваги при­діляє організації грошового обігу, створює різні платіжні ...

Структура та організація господарської діяльності приватного підприємства
Мета даної дипломної роботи полягає в ознайомленні із специфікою діяльності ПП "Богдан", змістом і характером роботи його працівників, закріпленні теоретичних знань, одержаних під час навчання в інституті і набуття певних пра ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.