Розділи економіки

Пожежна безпека

Правовою основою діяльності у сфері пожежної безпеки виступають Конституція України, Закон України "Про пожежну безпеку", а також постанови Верховної Ради України, укази президента України, рішення органів виконавчої влади, які діють у рамках їх компетенції.

Згідно ДБН В.1.1-7-2002 існує п’ять категорій приміщень і будівель за пожежною і вибухопожежною небезпекою. Приміщення відділу відноситься до категорії Д.

Ступінь вогнестійкості будівлі ІІ, оскільки вона виконана із негорючих і важкогорючих матеріалів.

Можливими причинами пожежі в приміщенні можуть бути:

1. порушення правил експлуатації електрообладнання;

2. несправність електропроводки;

. порушення робітниками правил пожежної безпеки.

Для попередження виникнення пожежі будівля, в якій розташовано відділ, оснащена протипожежною сигналізацією.

Серед первинних засобів пожежогасіння в приміщенні відділу є вуглекислотний вогнегасник ВВ-2. Підхід до вогнегасника зручний.

У разі виникнення масштабної пожежі евакуація людей з приміщення здійснюється відповідно до плану евакуації, який зображено на спеціальному плакаті в коридорі, до якого виходять двері відділу. Для евакуації людей у будівлі, крім основного, передбачено запасні виходи, розташовані з її тильних сторін.

Проаналізувавши стан санітарно-гігієнічних умов праці, техніки безпеки та пожежної безпеки у приміщенні відділу збуту підприємства можна зробити наступні висновки:

1. вимоги щодо створення безпечних умов праці для працівників в приміщенні відділу в цілому відповідають вимогам ДБН В.2.2-9-99, ДБН 3.3.6.037-99, ГОСТ 12.1.005-88, ДБН В.1.1-7-2002;

2. на підприємстві дотримано вимоги з техніки безпеки: своєчасно проводиться інструктаж робітників, здійснюється контроль за дотриманням норм техніки безпеки, здійснюються заходи з профілактики травматизму;

. рівень пожежної безпеки в приміщенні відділу відповідає встановленим нормам.

Для покращення умов праці співробітників відділу збуту підприємства можна рекомендувати:

1. для поліпшення природного освітлення в приміщенні можна збільшити площу вікон;

2. для зниження нервово-психічного напруження працівників, яке виникає в результаті тривалої роботи за комп’ютером, запровадити додаткові короткі перерви.

Поліпшення умов праці сприяє зниженню рівня травматизму і професійних захворювань працівників, підвищує працездатність, тому заходи щодо усунення існуючих недоліків необхідно обговорювати з керівниками, які відповідають за техніку безпеки на підприємстві.

Висновок

У результаті дипломної роботи досліджено та визначено об’єктивний характер та класифікація збутових запасів у переробній галузі. Класифікація збутових запасів відображає основні функції та призначення запасу, характеризує стан процесів утворення та розробки стратегії управління збутовими запасами. Запасами дозволяють забезпечити безперебійність та ритмічність основних процесів підприємства, збутову стратегію підприємства, конкурентоспроможність підприємства, рентабельність й швидкості обертання вкладеного капіталу, що обумовлює об’єктивний характер їх створення.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Світова фінансово-економічна криза 2008-2010 рр. та її наслідки для України
Світова фінансово-економічна криза 2008-2010 рр. в науковому світі вважається чи не найбільшим потрясінням із часів економічної депресії 1930-х років. Криза висвітлила реальні проблеми економік багатьох країн світу, в тому числі і Укра ...

Статистичні таблиці в аналізі сільськогосподарського виробництва
Вибраною темою для написання цієї роботи є „Використання статистичних таблиць в аналізі сільськогосподарського виробництва”, це зумовлено великим значенням цього статистичного елементу в системі зведення і групування матеріалів статист ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.