Розділи економіки

Оцінка економіко-фінансових показників

Таблиця 3.4.1. Аналіз показників продуктивності праці

Показник

Од.вим.

2 008 р.

2 009 р.

2 010 р.

план.

факт.

*

план.

факт.

*

план.

факт.

*

видобуток вугілля

тис. т.

5100,2

5900,5

800,3

6100,4

6910,3

809,9

6950,2

7520,9

570,7

штат робітників з видобутку

осіб

5031

4916

-115

5075

4952

-123

5126

5034

-92

Продуктивність праці

т/осіб

1013,8

1200,3

186,5

1206,3

1395,5

189,2

1336,4

1494

158,6

П=; де

П - продуктивність праці;

О - об'єм роботи в одиницю часу;

Ч - число робітників;

Таким чином:

Фактичний видобуток вугілля в 2008 році перевищив плановий на 800,3 тис. т. У 2009 році ця ж різниця склала 809,9 тис. т. У 2010 році було видобуто вугілля на 570,7 тис. т. більше, ніж заплановано.

Рис. 3.4.1 - Видобуток вугілля

У 2008 році фактичний штат робітників з видобутку складав на 115 осіб менше, ніж заплановано. У 2009 році - на 123 особи менше запланованого. У 2010 році фактично маємо на 92 робітника менше, ніж було заплановано.

Продуктивність праці в 2008 році зросла на 186,5 т/осіб. У 2009 році різниця фактичної та планової продуктивності праці склала 189,2 т/осіб. У 2010 році фактична продуктивність праці перевищила планову на 158,6 т/осіб.

Рис. 3.4.2 - Штат робітників

Рис. 3.4.3 - Продуктивність праці:

Таблиця 3.4.2. - Динаміка продуктивності праці на підприємстві:

Показник

Од.вим.

2 008 р.

2 009 р.

2 010 р.

відхилення 2009 р. від 2010 р.

відхилення 2010 р. від 2011 р.

видобуток вугілля

тис. т.

5900,5

6910,3

6910,3

1009,8

610,6

штат робітників з видобутку

осіб

4916

4952

4952

36

82

продуктивність праці

т/осіб

1200,3

1395,5

1395,5

195,2

98,5

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Організація обліку праці та її оплати в тваринництві
Головною продуктивною силою суспільства є працююча людина. Ця тема неабияк актуальна у сучасному світі, адже кожен працівник насамперед зацікавлений у винагороді за виконану роботу, тому кожен працює для того щоб отримати заробітну пла ...

Поняття, типи і структура економічних систем
Тема даної курсової роботи "Поняття, типи і структура економічних систем". Для того, аби розкрити в повній мірі обраний напрямок, необхідно зрозуміти в чому полягає сутність економічної системи. Аби дати відповідь на дане за ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.