Розділи економіки

Аналіз собівартості продукції

Таблиця 3.3.1 - Аналіз собівартості продукції

Показник

Сума, тис. грн.

Структура

Попередній рік

Звітний рік

Абсолютне відхилення

Попередній рік

Звітний рік

Відносне відхилення

1. Матеріальні втрати (ВМ)

68001

68052

51

89

88

98,87640449

2. Витрати на оплату праці (ФОП)

24589

25698

1109

32

34,5

107,8125

3. Відрахування на соціальні заходи (ВСЗ)

9589,71

10022,22

432,51

14

15,4

110

4. Амортизація (А)

11256

12563

1307

5,65

6,25

110,619469

5.Інші операційні витрати (ІОВ)

2365

2565

200

0,26

0,35

134,6153846

РАЗОМ

115800,71

118900,22

3099,51

0

0

0

Виконаємо факторний аналіз:

В=68052+25698+10022,22+12563+2565=118900,22;

Подібні статті по економіці

Статистичний аналіз виробництва зерна в господарствах Барвінківського району Харківської області
Сільське господарство є життєво необхідним видом економічної діяльності народного господарства, оскільки зачіпає інтереси буквально кожної людини. Адже нині понад 80 % фонду споживання формується за рахунок продукції сільського господ ...

Співвідношення ринкових і державних методів регулювання економіки
державний регулювання німецький економіка Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що самостійна Україна з 1991 року поступово змінює суспільно-економічну формацію з „розвитого соціалізму” з загальнонародною власністю на засоби ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.