Розділи економіки

Аналіз собівартості продукції

Таблиця 3.3.1 - Аналіз собівартості продукції

Показник

Сума, тис. грн.

Структура

Попередній рік

Звітний рік

Абсолютне відхилення

Попередній рік

Звітний рік

Відносне відхилення

1. Матеріальні втрати (ВМ)

68001

68052

51

89

88

98,87640449

2. Витрати на оплату праці (ФОП)

24589

25698

1109

32

34,5

107,8125

3. Відрахування на соціальні заходи (ВСЗ)

9589,71

10022,22

432,51

14

15,4

110

4. Амортизація (А)

11256

12563

1307

5,65

6,25

110,619469

5.Інші операційні витрати (ІОВ)

2365

2565

200

0,26

0,35

134,6153846

РАЗОМ

115800,71

118900,22

3099,51

0

0

0

Виконаємо факторний аналіз:

В=68052+25698+10022,22+12563+2565=118900,22;

Подібні статті по економіці

Комплексний студентський заклад ресторанного господарства на Лісовому масиві м. Києва
В останній час роль і місце ресторанного господарства в задоволені матеріальних і духовних благ населення постійно зростає. Широко розвинута галузь ПРГ забезпечує населення напівфабрикатами, готовою до вживання їжею, створюючи відпові ...

Приватний сектор в національній економіці
Актуальність теми даної курсової роботи. Стратегічною метою розвитку України є побудова сильної та сучасної європейської демократичної держави з потужною економікою для забезпечення гідного життя кожного громадянина. У нашій державі нерозв’язан ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.