Розділи економіки

Аналіз собівартості продукції

Таблиця 3.3.1 - Аналіз собівартості продукції

Показник

Сума, тис. грн.

Структура

Попередній рік

Звітний рік

Абсолютне відхилення

Попередній рік

Звітний рік

Відносне відхилення

1. Матеріальні втрати (ВМ)

68001

68052

51

89

88

98,87640449

2. Витрати на оплату праці (ФОП)

24589

25698

1109

32

34,5

107,8125

3. Відрахування на соціальні заходи (ВСЗ)

9589,71

10022,22

432,51

14

15,4

110

4. Амортизація (А)

11256

12563

1307

5,65

6,25

110,619469

5.Інші операційні витрати (ІОВ)

2365

2565

200

0,26

0,35

134,6153846

РАЗОМ

115800,71

118900,22

3099,51

0

0

0

Виконаємо факторний аналіз:

В=68052+25698+10022,22+12563+2565=118900,22;

Подібні статті по економіці

Національні форми залучення економіки до глобальних економічних процесів
В даній роботі розглянуте поняття глобалізації та глобальних економічних процесів, їх сутність та формування протягом 20 сторіччя. Важливо приділити увагу категоріально-понятійним значенням: що таке глобалізація. Глобалізація економічних процесів ро ...

Розвиток і вдосконалення льотної промисловості України
Подальший розвиток і вдосконалення льотної промисловості України тісно пов'язаний з розвитком систем електропостачання, за допомогою яких забезпечуються нормальна життєдіяльність людей, які користуються послугами льотного транспорту і ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.