Розділи економіки

Аналіз фінансових результатів та рентабельності

Виконаємо факторний аналіз формування прибутку від реалізації в звітному періоді. Знайдемо суму чистого прибутку підприємства за рік:

ЧП=V*(Ц-С), де

ЧП - сума чистого прибутку підприємства за рік, грн.,- обсяг реалізації продукції, нат. од.;

Ц - ціна одиниці продукції, грн.;

С - Повна собівартість одиниці продукції, грн.

ЧП=12345 (т)*(470-368)=1259190 (грн)

Використаємо спосіб пропорційного розподілу:

ЧП=Чвр-Срп-Ді-Ва-Вз-Віо+Ду+Діф-Віф-П; де

Чп - чистий прибуток, тис. грн.,

Чвр - чиста виручка, тис. грн.;

Срп - собівартість реалізованої продукції, тис. грн.;

Ді - інші операційні доходи, тис. грн.;

Ва - адміністративні витрати, тис. грн.;

Вз - витрати на збут, тис. грн.;

Віо - інші операційні витрати, тис. грн.;

Ду - доход від участі у капіталі, тис. грн.;

Діф - інші фінансові доходи, інші доходи, тис. грн.;

Віф - фінансові та ін. витрати, тис. грн.;

П - величина податку на прибуток, тис. грн.;

ЧП=170423,6-65458-2758-1358-245+2458-12548-59885,454=30629,146 (тис. грн.)

Розрахуємо рентабельність продукції:пр=1,4326/0,93*100%=154,04 (%)в=

Перейти на страницу: 1 2 

Подібні статті по економіці

Исследование украинского рынка сельскохозяйственной и пищевой продукции
Послідовна інтеграція України в Європейську економічну Спільноту відкриває великі можливості для просування української продукції на ринки Європи. Важливою умовою для зміцнення економічних зв’язків між Україною та Співтовариством є ...

Стратегія розвитку України в умовах глобалізації
Сьогодні економічний розвиток жодної країни не можна розглядати поза контекстом процесу глобалізації. Глобалізація впливає на розвиток світових ідеологій, інтенсивну боротьбу за встановлення світового порядку, стрибкоподібне зростання кіль ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.