Розділи економіки

Аналіз фінансових результатів та рентабельності

Таблиця 3.2.1 - Аналіз фінансових результатів та рентабельності

Показник

Попередній рік, тис. грн.

Звітний рік, тис. грн.

Відхилення

Абсолютне, тис. грн.

Відносне, %

1. Виручка від реалізації продукції, тис. грн.

268540

276320

7780

102,8971475

2. ПДВ

53708

55264

1556

102,8971475

3. Акцизний збір

45651,8

46974,4

1322,6

102,8971475

4. інші відрахування з реалізації

2563

3658

1095

142,723371

5. Чиста виручка від реалізації

166617,2

170423,6

3806,4

102,284518

6. Собівартість реалізованої продукції

21256

19852

-1404

93,3948

7. Валовий дохід(збиток)

153854

153698

-156

99,89860517

8. інші операційні доходи

2569

2758

189

107,3569482

9. Адміністративні витрати

1256

1358

102

108,1210191

10. Витрати на збут та інші операційні витрати

236

245

9

103,8135593

11. Прибуток (збиток) від операційної діяльності

321548,2

325276,6

3728,4

101,1595151

12. Дохід від участі у капіталі та інші фінансові доходи

2563

2458

-105

95,90323839

13. Фінансові та інші витрати

12569

12548

-21

99,83292227

14. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

311542,2

315186,6

3644,4

101,1697934

15. Податок на прибуток

59193,018

59885,454

692,436

101,1697934

16. Прибуток (збитки) від звичайної діяльності

25879

26899

1020

103,9414197

17. надзвичайний доход (витрати)

256

236

-20

92,1875

18. Податок на надзвичайний прибуток

53,76

49,56

-4,2

92,1875

19. Чистий прибуток (збиток)

29852,365

30629,146

776,775

102,6

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Організація обліку праці та її оплати в тваринництві
Головною продуктивною силою суспільства є працююча людина. Ця тема неабияк актуальна у сучасному світі, адже кожен працівник насамперед зацікавлений у винагороді за виконану роботу, тому кожен працює для того щоб отримати заробітну пла ...

Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили
Сучасний етап розвитку зв'язаний з новим поглядом на робочу силу як на один із ключових ресурсів економіки. Тому свідчення - ріст ролі людського фактора в умовах технологічного етапу НТР, коли в наявності пряма залежність результ ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.