Розділи економіки

Шляхи підвищення та проблеми фінансової стійкості та ділової активності ТДВ «Трембіта»

Основними проблемами фінансової стійкості та ділової активності ТДВ «Трембіта» в період 2010-2011рр. є низька ступінь мобільності використання власних коштів підприємством, зменшення оборотності оборотних активів на 0,71 обороту, що спричинило в 2011 році збільшення тривалості одного обороту оборотних активів майже на 6 днів. Також однією з проблем фінансової стійкості та ділової активності ТДВ «Трембіта» є зменшення оборотності виробничих запасів на 4 обороти, що спричинило в 2011 році збільшення тривалості одного обороту виробничих запасів майже на 3 дні.

Основними шляхами підвищення фінансової стійкості підприємства є:

підвищення ефективності використання основних засобів підприємства; фінансовий стан баланс виробничий

підвищення інтенсивності використання оборотних активів підприємства;

підвищення продуктивності праці;

подальше збільшення обсягів реалізації товарів;

зниження матеріальних операційних витрат;

розширення ринку збуту продукції (товарів);

залучення інвестицій (кредитів) та ін. [12,с.102].

Ефективність діяльності підприємства в значній мірі залежить від розробленої системи шляхів і напрямів їх реалізації щодо раціоналізації рівня ділової активності, фінансової стійкості підприємства та своєчасності прийняття оперативних управлінських рішень. Зростання ділової активності підприємства полягає насамперед у підвищенні ефективності використання ресурсів підприємства за рахунок прискорення оборотності ресурсів і скорочення періоду їх обороту.

Підвищення ефективності використання ресурсів підприємство може досягти шляхом скорочення операційного та фінансового циклів. Напрями їх скорочення пов’язані зі скороченням виробничого циклу, зменшенням тривалості обороту дебіторської заборгованості, збільшенням тривалості обороту кредиторської заборгованості [1, с.57].

Операційний цикл суттєво впливає на обсяг, структуру й ефективність використання матеріальних цінностей. У процесі управління виробничими запасами в межах операційного циклу необхідно особливо виділити виробничий цикл. На тривалість виробничого циклу насамперед впливає прискорення оборотності матеріальних цінностей у процесі виробництва продукції.

Прискорення оборотності матеріальних цінностей досягається збільшенням частки оборотних активів з високою оборотністю і зниженням частки активів, що обертаються повільно. Водночас матеріальні цінності мають бути на такому рівні, щоб можна було забезпечити безперервність процесу виробництва і реалізації продукції.

Ефективна організація виробничих запасів є важливою умовою підвищення ефективності використання оборотних коштів. Основні шляхи скорочення виробничих запасів підприємства зводяться до їх раціонального використання, ліквідації наднормативних запасів матеріалів, вдосконаленню нормування, поліпшення організації постачання та ін.

Для підвищення ділової активності підприємства важливе значення має оптимізація дебіторської заборгованості. Для цього підприємство може залучати установи, які стягують борги, за наявністю документальних підтверджень; здійснювати продаж рахунків дебіторів факторинговій компанії або банку; виставляти рахунок покупцям одразу ж при продажу великої кількості товару; страхувати кредити для захисту від значних збитків з безнадійних боргів; формувати системи штрафних санкцій за прострочене виконання зобов’язань [3].

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Система обліку, контролю і аналізу ефективності використання необоротних активів підприємства
Ринкові умови господарювання вимагають від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентоздатності виробленої продукції та наданих послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм госп ...

Монетарна політитика і її інструменти
На сучасному етапі розвитку багато які держави, також і Україна формують свої власні моделі державного регулювання. Зокрема в Україні цей процес ускладнюється тим, що вона повинна перебудовувати старі формації колишнього СРСР. Дуже важливи ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.