Розділи економіки

Інтегральна оцінка фінансового стану ТДВ «Трембіта»

На основі шкали визначення типу фінансового стану ТДВ «Трембіта» складемо аналітичну таблицю 2.3.2.

Таблиця 2.3.2

Характеристика фінансового стану ТДВ «Трембіта» за 2010-2011 рр.

Рік

Z

У

X

І

Тип фінансового стану

2010

43,1

8,13

4,96

56,19

Нестабільний фінансовий стан

2011

57,0

9,61

5,64

72,25

Впевнений фінансовий стан

Виходячи з даних табл. 2.3.2 можна стверджувати що ТДВ «Трембіта» протягом 2010-2011 рр. ефективно використовувало капітал. Протягом 2010 року спостерігається нестача ліквідних коштів, що зумовило недостатній рівень платоспроможності підприємства та нестабільний фінансовий стан, але в 2011 році відбувається збільшення ліквідних коштів, що відповідно зумовило покращення фінансового стану ТДВ «Трембіта» у 2011 році.

Перейти на страницу: 1 2 

Подібні статті по економіці

Максимізація прибутку на ринку монополістичної конкуренції у короткотерміновому періоді
Мікроекономіка є однією зі складових сучасної економічної теорії - фундаментальної науки про господарство, яка досліджує поведінку людей і пояснює, чому і як вони приймають ті чи інші економічні рішення. Мікроекономіка вивчає поведінку індивідуальних ...

Рівень розвитку і розміщення електронно-машинного будування України
Курсова робота описує сучасний рівень розвитку і розміщення електронно-машинного будування України. Вважаємо, що саме ця тема є одна з найбільш актуальною в наш час. Тому що, по-перше, рівень розвитку цієї галузі є одним з показників ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.