Розділи економіки

Інтегральна оцінка фінансового стану ТДВ «Трембіта»

Проведемо аналіз фінансового стану ТДВ «Трембіта» на основі методики інтегральної оцінки фінансового стану, наведеної в підрозділі 1.2. Для цього розглянемо таблицю 2.3.1 в якій проведено інтегральну оцінку фінансового стану ТДВ «Трембіта» за 2010-2011 рр.

Таблиця 2.3.1

Інтегральна оцінка фінансового стану ТДВ «Трембіта» за 2010-2011 рр.

Показник

ωᵢ

аᵢ

Рік

2010

2011

Z, У, X

Sᵢ

Z, У, X

Sᵢ

Показники ефективності використання капіталу

Прибутковість поточних активів

6

0,1

0,28

16,8

0,43

25,8

Ефективність використання власного капіталу

2

0,06

0,06

2,0

0,09

3,0

Загальна рентабельність продукції

10

0,1

0,06

6,0

0,08

8,0

Рентабельність продажу по чистому прибутку

4

0,05

0,05

4,0

0,06

4,8

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів.

3

2,4

7,06

8,82

6,35

7,9

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

3

5

9,14

5,48

12,51

7,5

Іz

43,1

57,0

Показники платоспроможності та ліквідності

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

2

0,2

0,01

0,1

0,11

1,1

Коефіцієнт покриття

2

0,7

2,81

8,03

2,98

8,51

Іy

8,13

9,61

Показники фінансової стійкості

Коефіцієнт забезпеченості запасів власними оборотними коштами

2

0,1

0,12

2,4

0,14

2,8

Коефіцієнт фінансової незалежності

2

0,5

0,64

2,56

0,71

2,84

Іx

4,96

5,64

Інтегральний показник (I)

56,19

72,25

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Макроэкономические модели в системе макроэкономического анализа
Макроекономіка — це одна з наук, що вивчає еконо­міку. Остання е складною системою. Крім макроекономіки, її вивчають багато інших економічних наук: політична еко­номія, мікроекономіка, маркетинг, галузеві та функціональ­ні економіки тощо. ...

Особливості інвестування високотехнологічних виробництв в Україні
Високотехнологічні галузі промисловості є ключовим елементом економічної системи України, який визначає місце національної економіки в міжнародному поділі праці, динаміку її конкурентоспроможності. Тому одним із основних завдань сучасної д ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.