Розділи економіки

Фінансово-економічна характеристика ТДВ «Трембіта»

ТДВ «Трембіта» - одне із найбільших та найпотужніших підприємств Чернівецької області, також воно є одним із національних лідерів з виготовлення верхнього одягу.

Місцезнаходження товариства: Україна, м. Чернівці, вул. Комарова 3.

Форма власності приватна.

Сьогодні повне найменування підприємства: Товариство з додатковою відповідальністю «Трембіта». Скорочене найменування: ТДВ «Трембіта».

За обсягом продукції що випускається, ТДВ «Трембіта» може позмагатись за лідерство в Європі та світі. Технічний стан і технологічний рівень підприємства відповідають високим вимогам європейських стандартів. Це сучасне підприємство, де використані передові досягнення науки і техніки швейної галузі, а його ціни на проекцію є найбільш доступними на ринку України.

Замовниками ТДВ «Трембіта» найчастіше є зовнішньоекономічні суб’єкти зокрема, «G.P.A. Abbigliamento S.p.A.» Італія; «S.C. FORMENS SRL» Румунія; «EURO-Kepes Kft.» Угорщина; «CONF UNIVERS S.R.L.» Румунія; «Grosso Moda Nederland» Нідерланди; «Nigitex s.n.c.» Італія; «POLARIS Handelsgesellschaft m.b.H.» Німеччина; «S.C. BENROM S.R.L» Румунія.

Місія підприємства - одержання прибутку шляхом здійснення господарської та будь якої іншої діяльності за законами України.

Предметом його діяльності є:

моделювання одягу;

виробництво готового одягу та інших товарів;

моделювання послуг по виготовлення одягу юридичним та фізичним особам як з власної сировини так і на умовах давальницької сировини українськими та іноземними партнерами;

оптова торгівля одягом та ін. товарами;

підготовка робочих кадрів для потреб товариства;

створення власної мережі торгових закладів.

Основні критерії яких дотримується підприємство - це якість і сучасність, за допомогою яких досягнуто високих результатів - «Краща торгова марка», «Орден пошани», диплом «100 кращих товарів України». Генеральний директор - голова правління ТДВ «Трембіта» Станкевич Стелла Омелянівна - нагороджена орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Відповідно до Статуту ТДВ «Трембіта», основними видами діяльності досліджуваного підприємства є :

виробництво та реалізація швейної продукції широкого асортименту;

торговельна діяльність: гуртова, роздрібна, комісійна, закупівельна, збутова;

створення власної мережі закладів громадського харчування (кафе, барів, їдалень тощо);

здійснення міжнародних та внутрішніх перевезень пасажирів та вантажів повітряним, морським, залізничним та автомобільним транспортом;

будівництво та організація об’єктів житлового, соціально-побутового, культурного призначення та їх експлуатація.

Управління Товариством здійснюють його органи: загальні збори акціонерів; Правління Товариства; Рада акціонерного товариства.

Посадовими особами Товариства є голова Правління та члени Правління, голова та члени ревізійної комісії, голова та члени Ради Товариства.

Керівництво з усіх фінансових, комерційних питань та контроль діяльності керівників структурних підрозділів здійснює комерційний директор.

Контроль за фінансовою діяльністю фірми здійснює головний бухгалтер, до якої надходить інформація про наявність і рух коштів і здійснення фінансово - господарських операцій. Головний бухгалтер Боричевська Олена Євгенівна очолює бухгалтерію і планово-економічний відділ, і відповідає за належне документальне оформлення усіх фінансових операцій, веде бухгалтерську документацію, здійснює контроль за доходами і витратами фірми, вчасно нараховує і перелічує податки в бюджет, подає бухгалтерську, податкову і статистичну звітність.

Проведемо аналіз основних фінансово-економічних показників діяльності ТДВ «Трембіта» за 2 роки. Повну картину про діяльність і стан підприємства за 2010-2011 рр. отримаємо з основних показників діяльності.

Таблиця 2.1.1

Основні економічні показники діяльності ТДВ «Трембіта», тис.грн.[11].

Показники

Роки

Темп приросту,%

2010

2011

Обсяг виробництва продукції

40722

47601

16,89

Виручка від реалізації продукції

40644

47531

16,95

Собівартість реалізованої продукції

30642

34624

13,00

Валовий прибуток

10002

12907

29,04

Чистий прибуток

1843

2818

52,90

Дебіторська заборгованість за товари

2452

2887

17,74

Поточні зобов’язання, в т.ч.:

- короткострокові кредити банку

1817

1817

0,00

- кредиторська заборгованість за товари

450

145

-0,68

Залишкова вартість основних засобів

25273

23660

-0,06

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Теоретичні основи формування і використання капіталовкладень на підприємствах
Мета роботи: систематизація, узагальнення, закріплення та розширення теоретичних знань для поглибленого вивчення практичних питань щодо підвищення економічної ефективності діяльності підприємств за перехідного до ринкових відносин періоду. ...

Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій
Спеціальні економічні зони у країнах з перехідною економікою мають сприяти швидшому становленню ринкових механізмів в окремих регіонах. І в даній роботі ставиться за мету не лише довести наскільки вільні економічні зони (ВЕЗ) є ефек ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.