Розділи економіки

Аналіз санітарно-гігієнічних умов праці в приміщенні відділу збуту підприємства

Основною характеристикою місцевих кондиціонерів, яку необхідно оцінювати при виборі й установці кондиціонера в приміщенні, є потужність охолодження. Для оцінки потужності охолодження кондиціонера необхідно розрахувати надходження тепла в приміщення за наступною формулою:

Qзаг = Q1 + Q2 + Q3,

(4.2)

де Qзаг - загальна кількість тепла, яка надходить у приміщення;1 - кількість тепла, що надходить у приміщення від стін, підлоги, стелі й вікон;2 - кількість тепла, що надходить у приміщення від обладнання;3 - кількість тепла, що надходить у приміщення від людей.

Визначимо кількість тепла, що надходить у приміщення від стін, підлоги, стелі й вікон за наступною формулою:

Q1 = V·q,

(4.3)

де V - обсяг приміщення, V = 98 м3;- коефіцієнт, який дорівнює в даному випадку 30 Вт/м3, оскільки в приміщенні північна орієнтація вікон.

Q1 = 98·30 = 2940 Вт.

Визначимо кількість тепла, яка надходить у приміщення від обладнання за формулою:

Q2 = N1·nоб1 + N2·nоб2,

(4.4)

де N1 - потужність комп’ютера N = 100 Вт;

nоб1 - кількість комп’ютерів, nоб1 = 6 шт.;2 - середня потужність одиниці додаткового обладнання (принтера, ксерокса і т. ін.), N2 = 50 Вт;об2 - кількість одиниць додаткового обладнання, nоб2 = 2 шт.

Отже, кількість тепла, яка надходить у приміщення від обладнання, становить:

Q2 = 6·100 + 2·50 = 700 Вт.

Визначимо кількість тепла, що надходить у приміщення від людей за наступною формулою:

Q3 = W·nл,

(4.5)

де nл - кількість людей, nл = 6 осіб;- енерговитрати людини залежно від категорії виконуваних робіт, W = 139 Вт.

Q3 = 139·6 = 834 Вт.

Таким чином, загальна кількість тепла, що надходить у приміщення становить:

Qзаг = 2940 + 700 + 834 = 4474 Вт.

Виберемо близьку за потужністю модель кондиціонера, спираючись на стандартний ряд кондиціонерів. У даному випадку для забезпечення відповідних параметрів мікроклімату в приміщенні в теплу пору року необхідно встановити кондиціонер з потужністю охолодження 5 кВт.

Потужність охолодження кондиціонера, який встановлено в приміщенні відділу, складає 5 кВт, що відповідає наведеним розрахункам.

На підставі проведеного аналізу можна зробити висновок, що в цілому санітарно-гігієнічні умови праці в приміщенні відділу збуту ТОВ "Терра" відповідають нормативним вимогам стандартів.

Перейти на страницу: 1 2 

Подібні статті по економіці

Проблеми та шляхи залучення іноземних інвестицій
Незалежно від рівня економічного розвитку будь-яка держава прагне залучити іноземний капітал, одержуючи прямий і непрямий ефекти від інвестиційних вкладень. Найбільшу роль у залученні інвестицій відіграють макроекономічні фактори, у т. ...

Регіональні особливості розвитку й розміщення продуктивних сил України
Подальший соціально-економічний розвиток України та інформатизація суспільства залежать від того, якою мірою будуть задіяні інтелектуальні та творчі можливості народу, здібності кожного громадянина. Це обумовлює необхідність нагромадже ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.