Розділи економіки

Сутність собівартості послуг в системі житлово-комунального господарства

Одним з найважливіших завдань управлінського обліку є калькулювання собівартості продукції.

Управлінський облік витрат (собівартості) на виконання робіт (надання послуг) та подання облікової інформації для планування, калькулювання, оцінки, контролю та інших управлінських цілей внутрішнім користувачам здійснюється підприємствами самостійно на основі внутрішніх регламентів (наприклад, Положення про систему і форми внутрішньогосподарського обліку, звітності й контролю господарських операцій).[4.с564]

Управлінський облік в основних підгалузях житлово-комунального господарства не регламентується і не регулюється державними органами, а організовується підприємством самостійно на основі загальних принципів і методів обліку, виходячи з потреб діяльності.

Собівартість об'єктів витрат може визначатися залежно від особливостей організації діяльності підприємства, методів калькулювання з застосуванням різних систем виробничого обліку та відповідних субрахунків бухгалтерського обліку. Впровадження системи виробничого обліку здійснюється підприємством самостійно.

Собівартість продукції - це виражені в грошовій формі витрати на її виробництво і реалізацію. Собівартість продукції (робіт, послуг) підприємства складається з витрат, пов'язаних з використанням у процесі виробництва продукції (робіт, послуг) природних ресурсів , сировини, матеріалів , палива, енергії, основних фондів, трудових ресурсів, а також інших витрат на її виробництво і реалізацію. Житлово-комунальні послуги - результат господарської діяльності , спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил.

Вироблення та виконання житлово-комунальних послуг регламентуються стандартами, нормативами, нормами і правилами, які встановлюють комплекс якісних та кількісних показників і вимог, з урахуванням соціальних, економічних, природно-кліматичних та інших умов регіонів та населених пунктів.

Комунальні послуги - результат господарської діяльності, спрямованої на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи в забезпеченні: холодною та гарячою водою, водовідведенням, газо- та електропостачанням, опаленням, а також вивезення побутових відходів у порядку, установленому законодавством.[1.с87-90]

Собівартість продукції є якісним показником, в якому концентровано відбиваються результати господарської діяльності організації, її досягнення і наявні резерви. Чим нижча собівартість продукції, тим більше економиться праця , краще використовуються основні фонди , матеріали , паливо , тим дешевше виробництво продукції обходиться як підприємству, так і всьому суспільству. У собівартість продукції, зокрема, включаються:

. Витрати праці, засобів і предметів праці на виробництво продукції на підприємстві. До них, зокрема, відносяться:

витрати на підготовку і освоєння виробництва;

витрати, безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції (робіт, послуг), обумовлені технологією і організацією виробництва, включаючи витрати з контролю виробничих процесів і якості продукції; витрати, пов'язані з винахідництвом і раціоналізацією;

витрати з обслуговування виробничого процесу, забезпечення нормальних умов праці та техніки безпеки;

витрати, пов'язані з набором робочої сили, підготовкою та перепідготовкою кадрів;

відрахування на державне соціальне та обов'язкове медичне страхування ;

витрати з управління виробництвом та ін

. Витрати, пов'язані зі збутом продукції:

упаковкою , зберіганням, навантаженням і транспортуванням;

оплатою послуг транспортно-експедиційних та посередницьких організацій, комісійними зборами і винагородами, котрі сплачуються збутовим і зовнішньоторговельним організаціям ; витрати на рекламу, включаючи участь у виставках, ярмарках і ін

. Витрати, безпосередньо не пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції на даному підприємстві, але їх відшкодування шляхом включення в собівартість продукції окремих підприємств необхідно в інтересах забезпечення простого відтворення.[3.с184-196]

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Статистичне вивчення собівартості технічних культур
Собівартість продукції сільськогосподарського господарства складається з витрат, пов’язаних з використанням у процесі виробництва землі, сільськогосподарських машин, обладнання та інших основних фондів, трудових і матеріальних ресурсів ...

Обґрунтувaння тa розробкa виробничої прогрaми виробництвa зaморожених нaпівфaбрикaтів нa приклaді підприємствa «П&В» тa оцінкa його ефективності
нaпівфaбрикaт ринок фонд Ми живемо в шaленому ритмі життя, кожного дня кудись поспішaємо, квaпимося, біжимо. Чaсу нa повноцінне хaрчувaння немaє і порятунком для бaгaтьох є зaморожені нaпівфaбрикaти, які можнa швидко приготувaти, не вит ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.