Розділи економіки

Функції макроекономіки

Функціональне призначення М. випливає із її предмету. До основних функцій М. слід віднести: теоретичну або пізнавальну (дослідження економічної системи та її агрегатів, побудова моделей цих процесів); виховну (виховання макроекономічного мислення); прогностичну(прогнозування розвитку економічної системи); практичну(розробку рекомендацій для державної політики і створення конкретних макроекономічних моделей); методологічну(М. як складова економічної теорії є теоретичним фундаментом для цілого ряду економічних наук і навчальних дисциплін).

Теоретична М. - одна із базових економічних наук в структурі економічної теорії, або " економікс". Окрім неї в "економікс" виділяють політичну економію, теоретичну мікроекономіку.

М. в комлексі "економікс" є теоретичним фундаментом для цілої системи економічних наук. М. як наука фундаментальна разом з іншими теоретичними дисциплінами започатковує вивчення системи економічних наук.

фізіократія марксизм сміт економіст

Подібні статті по економіці

Розвиток кольорової металургії України
На сьогодняшній день тема кольорової металургії України є досить актуальною. Саме тому темою своєї курсової роботи я обрав дослідження рівня розвитку і розміщення кольорової металургії України. Об’єктом моєї праці є кольорова метал ...

Інтегральна ефективність діяльності підприємства
Суспільство ніколи не було байдужим до витрат на досягнення того або іншого успіху. В основі прогреса лежить підвищення ефективності виробництва. Тут розуміється економічна і соціальна результативність господарської діяльності. При зн ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.