Розділи економіки

Організація синтетичного і аналітичного обліку розрахунків з покупцями і замовниками

На рахунку 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» ведеться узагальнення інформації про розрахунки з покупцями і замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи й послуги, крім заборгованості, яка забезпечена векселем.

За дебетом рахунка 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» відображається реалізаційна вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (у тому числі бартерних контрактів), яка включає податок на додану вартість, акцизи та інші податки, збори (обов’язкові платежі), що підлягають перерахуванню до бюджету та позабюджетних фондів і включені до вартості реалізації; за кредитом - сума платежів, яка надійшла на рахунки підприємства в банківських установах, в касу та інші види рахунків.

Розрахунки з покупцями і замовниками

Дебет

Кредит

Сальдо на початок періоду

Наявність дебіторської заборгованості за продукцію (товари, роботи, послуги) на початок звітного періоду

 

Продажна вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг (у тому числі на виконання бартерних контрактів), яка включає податок на додану вартість, акцизи та інші податки, збори (обов’язкові платежі), що підлягають перерахуванню до бюджету та позабюджетних фондів і включені до вартості реалізації.

Отримання грошових коштів на рахунки в банківських установах у погашення дебіторської заборгованості за продукцію (товари, роботи, послуги). Отримання готівки грошових коштів в касу підприємства в погашення дебіторської заборгованості; Отримання оплат іншими розрахунками (чеками, акредитивами, векселями) в погашення дебіторської заборгованості; Суми заліку заборгованостей (за отриманими від покупців і замовниками і авансами.

Сальдо на кінець періоду

Наявність дебіторської заборгованості за продукцію (товари, роботи, послуги) на кінець звітного періоду.

Таблиця 5.2 Кореспонденція рахунків з визнання та погашення дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги мають такий вигляд

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1. Реалізація вітчизняному покупцю

Готової продукції

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями “

701 “Дохід від реалізації готової продукції”

Товарів

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”

702 “Дохід від реалізації товарів”

Робіт і послуг

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями “

703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”

2. Одночасно на суму ПДВ

701 “Дохід від реалізації готової продукції”

641 “Розрахунки за податками”

702 “Дохід від реалізації товарів”

641 “Розрахунки за податками”

703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”

641 “Розрахунки за податками”

3. Списуємо собівартість реалізованих

Готової продукції

901 “Собівартість реалізованої готової продукції”

26 “Готова продукція” 27 “Продукція сільськогосподарського виробництва” 21 “Тварини на вирощуванні та відгодівлі”

Товарів

902 “Собівартість реалізованих товарів”

28 “Товари”

Робіт і послуг

903 “Собівартість реалізованих робіт і послуг”

23 “Виробництво”

4. Погашена дебіторська заборгованість грошовими коштами

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”

301 “Каса в національній валюті”

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”

5. Погашена дебіторська заборгованість взаєморозрахунками

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”

68 “Розрахунки за іншими операціями”

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Ринок праці в соціально-економічній системі
Актуальність роботи полягає в тому, що в сьогоднішній економічній ситуації, яка склалась в Україні, необхідна розробка ефективних заходів щодо соціального захисту населення і насамперед його найбідніших верств; формування потреби народ ...

Статистичне вивчення товарних ринків в регіоні
В умовах розвиненої ринкової економіки інформація про стан товарних ринків є важливим фактором, що визначає ефективність управлінських рішень. При цьому мова йде не тільки про фірми, для яких така інформація грає важливу роль при вибор ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.