Розділи економіки

Організаційно-технологічні особливості діяльності підприємства та їх вплив на побудову обліку розрахунків з покупцями і замовника

ТОВ «Юнікор Системи» розміщено в місті Київ. Основним видом економічної діяльності досліджуваного підприємства є оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, рослинними маслами і жирами. товарами, а за організаційно-правовою формою господарювання - товариство з обмеженою відповідальністю. Загальна площа складських будівель підприємства складає 1400 м2.

Бухгалтерія ТОВ «Юнікор Системи» складається з чотирьох осіб: головного бухгалтера, заступника головного бухгалтера. Головний бухгалтер установлює службові обов’язки для підлеглих йому працівників. Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо генеральному директору. Обов'язки між працівниками бухгалтерії розподіляються так. У зв'язку з тим, що це підприємство є малим, посади касира і бухгалтера виконує одна людина, вона займається питаннями касових операцій, обліку кадрів. Головний бухгалтер - Ляшенко Надія Іванівна - веде облік праці та зарплати, облік готової продукції та її реалізації. Також вона становить звітні документи у період. Головний бухгалтер працює відповідно до посадовий інструкції.

Після закінчення звітного року документи підприємства здають у архів. Документи для підприємства зберігаються відповідно до норм - первинні документи зберігаються п'ять років, документи з заробітної плати - п'ять років, гнучкі магнітні диски (дискети) - 5 років. По закінченні терміну зберігання документи знищують.

Справи тимчасового зберігання (до 10 років) передаються в відомчий архів за номенклатурою справ. Справи постійного терміну зберігання, тимчасового понад 10 років і з особового складу приймаються у комп'ютерний архів за описом, то для здійснення своєї звичайної діяльності в нього виникає потреба в додаткових матеріалах, сировині, нафтопродуктах, товарно-матеріальних цінностях. Таким чином звертаючись за допомогою на підприємстві виникають розрахунки з постачальниками та підрядниками.

Застосування журнально-ордерної форми у бухгалтерському обліку забезпечує точну поетапну обробку усіх бухгалтерських даних в процесі господарської діяльності. Сутність журнально-ордерної форми обліку

полягає в застосуванні журналів-ордерів і допоміжних відомостів, які є основними обліковими реєстрами. Журнали-ордери побудовані так, що в них нагромаджуються і підсумовуються дані для перенесення їх до звітних форм.

Організація бухгалтерського та податкового обліку, на підприємстві ТОВ «Юнікор Системи» була здійснена на основі затвердженого керівником наказу "Про облікову політику на підприємстві".

ТОВ «Юнікор Системи» використовує Журнально-ордерну форму обліку. Без достовірної, належним чином обробленої інформації про фінансово-господарську діяльність підприємства є неможливим своєчасне прийняття ефективних управлінських рішень. Саме бухгалтерський облік є інструментом для одержання такої інформації. Облік надає керівництву підприємства оперативну, достовірну та об’єктивну інформацію.

Згідно Наказу про облікову політику для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві використовують журнально-ордерну форму.

Середньооблікова чисельність працівників у ТОВ «Юнікор Системи» складає 20 осіб, а місячна заробітна плата одного працівника за 2011 р. в середньому склала 2400,0 грн. Організаційна структура управління всередині підприємства будується на функціональній основі. Особливість цього типу організаційної структури полягає в тому, що для виконання конкретних функцій управління утворюються окремі управлінські підрозділи.

ТОВ «Юнікор Системи» співпрацює лише з вітчизняними товаровиробниками, основними контрагентами є фізичні та юридичні особи, найбільшими оптовими покупцями є такі магазини, як: Ашан, Novus. Billa.

З метою об’єктивного оцінювання економічного стану ТОВ «Юнікор Системи» наводимо значення основних показників, що характеризують діяльність підприємства за останні 3 роки за даними фінансової звітності підприємства (додаток Л, М).

Таблиця 3.1 Основні показники фінансово-господарської діяльності ТОВ «Юнікор Системи» за 2010-2012 роки

№ з/п

Показник

2010 рік

2011 рік

2012

1

Виручка від реалізації товарів (робіт, послуг), в тому числі:

23697,5

28033,8

2

Середньорічна вартість основних засобів

_

2,4

2,4

3

Фонд оплати праці

1,6

2,4

2,4

4

Чисельність працівників (осіб)

18

20

20

5

Прибуток

726,4

19561,8

23245,0

6

Рентабельність (%)

83,3

82,4

82

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Особливості та стан розвитку санаторно-курортного комплексу АР Крим
АРК - з її минулим і сьогоденням - має широкі можливості і далеко не реалізований повністю потенціал розвитку санаторно-курортної індустрії як високорентабельної галузі міського господарства, що сприяє росту загального добробуту. Саме ...

Поняття, типи і структура економічних систем
Тема даної курсової роботи "Поняття, типи і структура економічних систем". Для того, аби розкрити в повній мірі обраний напрямок, необхідно зрозуміти в чому полягає сутність економічної системи. Аби дати відповідь на дане за ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.