Розділи економіки

Аналіз виробничо-збутової діяльності підприємства

Комплекс з виробництва крупи та зернових пластівці призначений для отримання високоякісного готового продукту за рахунок переробки зернобобових культур, а саме пшениці, ячменя, жита, гороху, кукурудзи, проса, рису, гречки тощо.

Технологія виробництва круп складається з наступних технологічних операцій:

1. підготовка сировини до виробництва;

2. сортування;

. лушпиння;

. подрібнення;

. розподіл на фракції;

. фасування та упакування;

. зберігання та транспортування готової продукції.

Технологія виробництва пластівців швидкого приготування складається з наступного технологічного процесу:

1. підготовка сировини до виробництва;

2. лушпиння;

. гідротермічна обробка зерна;

. плющення зерна;

. сушка пластівців;

. сортування пластівців;

. фасування та пакування;

. зберігання та транспортування готової продукції.

Технологічні процеси виробництва круп’яної продукції та пластівців швидкого приготування схематично представлено у додатках Р, С, Т, У.

На всіх виробничих ділянках, починаючи з прийомки сировини та закінчуючи готовою продукцією, проводиться ретельний лабораторний аналіз якісних показників зернобобових культур та продуктів їх переробки.

На підприємстві існує система контролю якості, яка передбачає:

1. Проектування виробництва підприємства здійснювалося відповідно до вимог: СНіП П-89-80 "Генеральні плани промислових підприємств. Норми проектування", СНіП 245-71 "Санітарні норми проектування промислових підприємств", СНіП 2.05.07-85 "Промисловий транспорт. Норми проектування".

2. Розміщення устаткування в цехах і розміри проходів для обслуговування відповідають вимогам ГОСТ 18-434-84 "Процеси виробничі в концентратній промисловості", а також галузевим Правилам техніки безпеки і виробничої санітарії.

. Експлуатація і обслуговування виробничого устаткування і транспорту здійснюється згідно нормативно-технічної документації.

. Контроль якості вхідної сировини і готової продукції здійснює лабораторія контролю якості підприємства.

. Підприємство систематично контролюється хлібною і карантинною інспекціями, санітарно-епідеміологічною службою.

Основною метою діяльності підприємства є забезпечення споживачів якісною продукцією, яка відповідає всім вимогам державної та міжнародної нормативно-правовій документації, що визначають якість харчових продуктів, а також зберігання та зміцнення репутації компанії як підприємства-постачальника високоякісної продукції з зернових та бобових виробів, пластівців швидкого приготування.

Стратегічні цілі в сфері якості: задовольнити товариство, замовників, персонал та засновників підприємства.

Основними задачами політики в області якості підприємство вважає:

1. випуск конкурентоспроможної продукції, яка задовольняє вимоги споживача;

2. випуск нових виробів відповідної якості, які диктує ринок, в більш короткі терміни ніж конкурентні підприємства;

. забезпечення оптимальної відповідності показників якості та ціни продукції, які зі своєю ефективністю перевищують відповідні співвідношення конкурентної продукції.

На підприємстві впроваджено системи управління підприємством на базі вимог міжнародних стандартів ISO 9001:2000, ISO 9001:2008, що надає підприємству такі переваги:

1. підвищення задоволеності своїх замовників за допомогою постійного підвищення якості продукції;

2. підприємство стає конкурентоспроможним на внутрішньому та зовнішніх ринках;

. продукція підприємства може реалізовуватися за світовими цінами;

. дозволяє налагодити співпрацю з закордонними партнерами (зокрема, щодо отримання інвестицій);

. переваги перед конкурентами при участі у тендерах;

. дозволяє забезпечити прозорість та легкість управління діяльністю організації;

. дозволяє запровадити механізм постійного покращення системи управління та підвищити ефективність роботи співробітників на всіх рівнях.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подібні статті по економіці

Організація оплати праці на підприємстві (на матеріалах ТОВ Олімп)
Організація праці - це спосіб поєднання безпосередніх виробників із засобами виробництва з метою створення сприятливих умов для одержання високих кінцевих соціально-економічних результатів. Організація праці є об’єктивною необхідністю ...

Ординалістська теорія поведінки споживача
Усі люди, як споживачі різних благ, щодня стикаються з проблемою вибору. Які продукти харчування споживати? Який одяг носити? В яку школу віддати дітей? Яким транспортним засобом добратися на роботу? Який театр чи концертний зал відві ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.