Розділи економіки

Аналіз виробничо-збутової діяльності підприємства

Виробничо-збутова діяльність розглядається як сукупність функцій і видів діяльності всіх підсистем підприємства, забезпечуючи зв’язок "підприємство - споживач", у розрізі кожного матеріального та інформаційного потоку за показниками номенклатури, якості, кількості, ціни, місця та часу продукції, що поставляється відповідно до вимог ринку [39, с. 98].

Матеріальний потік на підприємстві представлений на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Ланки матеріального потоку на підприємстві

На підприємстві закупівельна діяльність, як частина виробничо-господарської діяльності, знаходиться під впливом факторів, пов’язаних з виробничим профілем, об’ємами виробництва продукції та перспективами подальшого розвитку, а також, як процес, що забезпечує виробничі, обслуговуючі та інші процеси на підприємстві. Основна мета закупівельної діяльності полягає у задоволенні потреб виробництва у сировині, матеріалах, напівфабрикатах з максимально можливою ефективністю (закупівля в необхідній кількості, відповідної якості, за мінімальними цінами, в певні терміни).

На підприємстві можна виділити таки стадії закупівельної діяльності як планування, організація, облік, контроль, аналіз процесу закупівель. На стадії організації відділом матеріально-технічного забезпечення вирішуються питання: "Що потрібно закупити та у якій кількості?" (рис. 2.2) та "У якого постачальника та на яких умовах?" (рис. 2.3).

Рис. 2.2. Логістичний процес закупівлі сировини та матеріалів

Рис. 2.3. Процес закупівлі матеріальних ресурсів

Схема формування закупівлі відображена у табл. 2.10.

Таблиця 2.10 Взаємодія логістичних ланок при формуванні запиту на закупівлю

Логістичний ланцюг, ланки логістичного ланцюга

Комплексна логістична функція

П0

ЛЛЛ 1

Отримання заявки споживача на конкретну позицію продукції

П1

ЛЛЛ 1 - ЛЛЛ 2

Перевірка необхідної кількості запасу конкретної позиції на складі готової продукції для здійснення замовлення споживача

П2

ЛЛЛ 2 - ЛЛЛ 3

Заявка на виготовлення необхідної позиції готової продукції

П3

ЛЛЛ 3 - ЛЛЛ 4

Перевірка необхідної кількості запасу сировини для виготовлення конкретної позиції готової продукції для здійснення замовлення споживача

П4

ЛЛЛ4 - ЛЛЛ 5

Заявка до відділу постачання про необхідність сировини для виробництва. Аналіз та визначення потреби в матеріальних ресурсах, складання плану закупівель

П5

ЛЛЛ 5 - ЛЛЛ 6

Дозвіл комерційного директора на закупівлю необхідної кількості сировини

П6

ЛЛЛ 6 - ЛЛЛ 7

Запит в бухгалтерію на виділення грошових коштів для закупівлі необхідної кількості (у разі необхідності пошук додаткових грошових коштів)

З

Зворотній зв’язок між відділами

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Організація, планування і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва кукурудзи на зерно на площі 320 га в умовах східного регіонального управління ПРАТ Райз-максимко
Сільське господарство є однією з основних галузей народного господарства, оскільки виробництво продуктів харчування - перша умова життя безпосередніх виробників. Водночас воно є сировинною базою легкої та харчової промисловості. Попи ...

Інноваційна діяльність підприємства
Всю сукупність процесів і явищ, що відбуваються на підприємствах різних галузей народного господарства, можна умовно поділити на дві групи — традиційні і інноваційні. Традиційні процеси і явища характеризують звичайне функціонування на ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.