Розділи економіки

Участь Німеччини у міжнародному територіальному поділі праці та економічних зв’язках

німеччина продуктивний сила господарство

Світове господарство - це не лише політико-економічна, а й економіко-географічна система, яка характеризується розвитком і територіальним розміщенням планетарного господарства, його галузей, а також окремих країн і великих регіонів. При цьому конкретний господарський об’єкт теж є в полі географічного вивчення, адже він бере участь у формуванні географічного ландшафту, в якому взаємодіє з навколишнім середовищем.

Найбільш переконливим аргументом єдності світового господарства є реальність міжнародного територіального поділу праці, спеціалізація господарства країн світу і формування єдиного світового ринку.

Німеччина відіграє у міжнародному територіальному поділі праці дуже важливу роль, адже вона не тільки експортує та імпортує на світову арену товари й послуги, що дає їй змогу бути членом світового співтовариства, але й вкладає велику кількість інвестицій в економіку багатьох країн світу.

За величиною зовнішньоторговельного обороту (як експортної, так і імпортної його складової) Німеччина займає друге місце у світі. На сьогоднішній день близько 24,3% робочої сили Німеччини зайнято в експортній галузі. Іншими словами, кожен четвертий робітник залежить від експорту країни, а для промислових галузей ця частка ще вища.

Спочатку одним з найважливіших факторів, що сприяли швидким темпам розвитку зовнішньої торгівлі ФРН, виявилися вигідні цінові умови конкуренції: протягом більш ніж 20 років сприятливу роль грав занижений паритет німецької марки, і німецькі товари при швидкому рості цін на світовому ринку ставали більш дешевими в порівнянні з товарами інших країн. Однак у 70-і роки ситуація змінилася. У результаті кількаразової ревальвації марки цей фактор перестав діяти, і міжнародна конкурентоздатність ФРН значно упала, у першу чергу по дорогій технічно передовій продукції. Конкурентні позиції на світовому ринку змогли утримати лише такі галузі як транспортне машинобудування, хімія, у меншому ступені - електротехніка.

В даний час по конкурентоздатності ФРН поступається CШA, Швейцарії, Японії і ряду східно-азіатських країн. Лідирує Німеччина на тих ринках, де головними є нецінові фактори конкуренції: високі експлуатаційні якості виробів, надійність, строге виконання термінів постачання, надійний технічний сервіс. Найбільш міцні позиції на світовому ринку німецькі компанії займають в експорті різноманітних по номенклатурі промислових товарів: продуктів синтетичної хімії, оптико-механічних виробів, верстатів, автомобілів, виробів побутової хімії, медичного устаткування. При цьому конкурентоздатність визначається насамперед продукцією дрібних і середніх підприємств.

Таким чином, зовнішня торгівля Німеччини стала однією з найбільш динамічних галузей господарства, розвиток якої випереджає інші галузі економіки і ріст валового внутрішнього продукту в цілому. При цьому найбільш швидкими темпами росте експорт, стимулюючи розвиток експорто-орієнтованих галузей. Як показує статистичний аналіз, ріст валового внутрішнього продукту Німеччини практично прив'язаний до змін його експортної складової. Ця особливість економічного розвитку ФРН пояснюється величезним економічним потенціалом і високим рівнем розвитку продуктивних сил Німеччини в умовах насиченості внутрішнього ринку. Слід зазначити, що в останні роки негативні прояви наявності високої частки експорту у ВВП Німеччині стали більш очевидні: з поглибленням світогосподарських зв'язків росте і вплив зовнішнього фактора на економіку країни.

В цілому структуру експорту-імпорту ФРН можна представити у вигляді таблиці 5. (див.нижч.)

Таблиця 4 - Структура експорту-імпорту ФРН

Міжнародна торгівля Німеччини, млн. дол.

2007

2008

2009

2010

Експорт

8.021

8.396

12.353

23.333

Імпорт

10.541

3.814

4.077

25.508

Баланс-сальдо

-2.520

4.582

8.276

-2.175

Головні статті експорту, млн. дол.

Сировина

3.194

3.607

3.339

5.189

Сільськогосподарська продукція

2.951

2.596

4.664

8.182

Промислові товари

1.596

1.556

3.364

6.952

Паливо та енергія

280

636

985

3.010

Імпорт по споживанню, млн.дол.

Товари виробничого значення

2.323

702

636

6.748

Проміжні товари

3.602

1.696

2.068

8.354

Пальне

985

456

316

730

Складові до промислових товарів

1.255

719

692

4.197

Споживчі товари

2.055

238

330

4.501

Автотранспорт

239

2

12

957

Інші

82

1

23

21

Товарообмін з сусідніми країнами (MERCOSUR), млн. дол.

Експорт

1.428

2.327

4.804

7.064

% від загального експорту

14,9

19

30,3

30,3

Імпорт

869

3.676

4.783

6.290

% з загального імпорту

11,2

24,7

22,1

24,7

Баланс-сальдо

559

-1.349

21

776

Показники зовнішньої торгівлі, основа 1993 р. =100

Коефіцієнт цін експорту

115,9

111,9

100,3

89,1

Коефіцієнт вартості експорту

181,5

201,5

201,6

177,7

Коефіцієнт кількості експорту

156,6

180,1

201

199,5

Коефіцієнт цін імпорту

105,6

103,2

97,9

92,4

Коефіцієнт вартості імпорту

141,6

181,4

187,1

152,2

Коефіцієнт кількості імпорту

134

175,8

191,1

164,7

Коефіцієнт обміну

109,8

108,4

102,5

96,4

Платіжний баланс,млн. дол.

Поточний рахунок

-6,468

-12.036

-14.372

-12.293

Фінансовий рахунок капіталів

11.998

16.590

17.017

13.952

Імпорт (c.i.f.)

23.856

30.450

31.404

25.508

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Розрахунки чеками
Чек — грошовий документ встановленої форми, що містить беззаперечне письмове розпорядження власника рахунка (клієнта) банкові, який обслуговує його, сплатити певну суму грошей пред'явникові чека або іншій вказаній у чеку особі. Чек є інстр ...

Просторовий розвиток Одеської області
Метою виконання цієї роботи був аналіз просторового розвитку Одеської області. В ході дослідження Одеської області, я зробив аналіз загальних суспільно-економічних тенденцій за останні роки, дослідив перспективи розвитку пріоритетних г ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.