Розділи економіки

Сучасна галузева структура і рівень розвитку провідних галузей господарства Німеччини

Основою німецької економіки є промислове виробництво, де переважають невеликі підприємства. Так, у західній частині країни, тобто на території старих федеральних земель, із 46700 підпри ємств лише близько двох відсотків належать до великих з числом зайня тих понад 1000 осіб [12, с. 5].

Щодо господарства будь-якої країни, то як відомо його поділяють на матеріальне виробництво та невиробничу сферу. Як відомо, до матеріального виробництва належать промисловість та сільське господарство.

Рис. 3 - Структура ВНП ФРН у 2009 р. *Розроблено за даними [16]

Головними галузями спеціалізації промисловості ФРН є машинобудування, електроенергетика, хімічна та нафтохімічна.

Промисловість в 2009 р. забезпечила 35,3% вартості валового національного продукту, або 878 млрд доларів. Одночасно частка галузей сфери обслуговування зросла з 48,3% : у 1973 р. до 68% у 2009 р. Частка сільського господарства становила у 1974 £ 4%, а через 25 років зменшилась на 3 пункти.

Загальний хід розвитку промисловості в останні десятиріччя супроводжувався, з одного боку, постійним ростом ВНП, а з другого - відчутними структурними змінами, що стало наслідком:

зменшення більш ніж вдвічі частки видобувної промисловості за рахунок значного зменшення видобутку кам'яного вугілля;

зменшення частки галузей легкої промисловості, зокрема текстильної, взуттєвої;

зростання частки нових галузей - хімії, нафтопереробки, електротехніки.

В електротехнічній промисловості оборот в 2009 р. виріс на 17%. При цьому очікуваний приріст обороту за рахунок закордонних замовлень (24%) значно випереджає приріст за рахунок внутрішніх замовлень (12%). Ці показники включають і так званий непрямий експорт, тобто субпоставки в інші галузі німецької промисловості, які експортують вироби електротехнічної галузі, що є складовою частиною їхньої продукції.

Загальна позитивна ситуація в електротехнічній промисловості знаходить також своє відображення у зростанні числа зайнятих на підприємствах галузі. Висока продуктивність праці і помірні тарифні угоди ведуть до зменшення витрат на заробітну плату і до збільшення прибутку, що є гарною основою для збільшення кількості робочих місць у найближчі роки.

Попит на продукцію електротехнічної промисловості динамічно зростає. З початку 2010 р. обсяг замовлень з-за кордону перевищує приблизно на 1/3 аналогічний показник 2002 року, а обсяг замовлень на внутрішньому ринку виріс за цей же період на 12%.

У хімічній промисловості Німеччини спостерігається продовження кон'юнктурного пожвавлення. Обсяг виробництва в цій галузі в 2009 р., по оцінках економістів, був на 1,5% вище, ніж у 2008 р. Особливо успішно в останні місяці розвивається сектор виробництва хімічних волокон (приріст на 8%), що значно постраждав під час кризи в Азії. Менш сприятливим було положення в секторі споживчих хімічних товарів. За перші три квартали поточного року оборот у хімічній промисловості на 13,5% перевищив рівень минулого року, при цьому приріст обороту був значним як за рубежем, так і на внутрішньому ринку. Уперше з 2009 р. приріст обороту містить значний ціновий компонент. За останніх 9 місяців ціни на продукцию хімічної промисловості виросли в середньому на 5%.

Основними районами хімічної промисловості стали Північний Рейн-Вестфалія, Галле-Лейпцизька зона, конурбації Франкфурта і Мангейма. Виробництво дуже диверсифіковане і третина його йде на експорт. За обсягом продукції хімічної промисловості Німеччина поступається лише США, а за її експортом займає перше місце. Щодо особливостей розміщення хімічної промисловості країни варто зауважити, що її центри розміщені переважно в західній та східній частині Німеччини, в першу чергу завдяки великій ролі паливно-енергетичного фактору. Адже поблизу цих центрів розташовані великі поклади бурого вугілля, а також збудовані теплові, атомні та гідроелектростанції. Також поблизу центрів хімічної промисловості пролягають залізничні колії, які дають змогу постачати продукцію на зарубіжні ринки.

У машинобудівній промисловості Німеччини сильний позитивний кон'юнктурний імпульс з-за кордону привів до пожвавлення ситуації з надходженням замовлень і на внутрішньому ринку. У 2010 р. обсяг надходжень замовлень на внутрішньому ринку виріс на 4% у порівнянні з відповідним періодом 2009 року, а обсяг надходжень замовлень з-за кордону - на 33% [12, с. 6].

У 2010 р. найбільший приріст в обороті (більш 40%) у порівнянні з минулими роками мали такі сектори машинобудівної промисловості, як виробництво деревообробних машин і устаткування, верстатобудування й енергетичне машинобудування. Завантаження виробничих потужностей у галузі дуже високе і досягає 90%. Число зайнятих на машинобудівних підприємствах Німеччини після завершення циклічного спаду постійно зростає.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Інвестиційна підтримка інноваційної діяльності підприємств
В теперішній час, на етапі економічного зростання України, регулювання інвестиційного і інноваційного процесів з боку держави набувають особливого значення. Дослідження проблем інвестування економіки завжди знаходилося в центрі уваг ...

Регіональний розвиток і розміщення залізничного транспорту України
За своїми природними географічними умовами Україна належить до держав, які мають всі необхідні дані для торгових контактів із зарубіжними країнами через залізничний транспорт. Сама доля подарувала нашій країні вигідне географічне полож ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.