Розділи економіки

Сучасна галузева структура і рівень розвитку провідних галузей господарства Німеччини

Основою німецької економіки є промислове виробництво, де переважають невеликі підприємства. Так, у західній частині країни, тобто на території старих федеральних земель, із 46700 підпри ємств лише близько двох відсотків належать до великих з числом зайня тих понад 1000 осіб [12, с. 5].

Щодо господарства будь-якої країни, то як відомо його поділяють на матеріальне виробництво та невиробничу сферу. Як відомо, до матеріального виробництва належать промисловість та сільське господарство.

Рис. 3 - Структура ВНП ФРН у 2009 р. *Розроблено за даними [16]

Головними галузями спеціалізації промисловості ФРН є машинобудування, електроенергетика, хімічна та нафтохімічна.

Промисловість в 2009 р. забезпечила 35,3% вартості валового національного продукту, або 878 млрд доларів. Одночасно частка галузей сфери обслуговування зросла з 48,3% : у 1973 р. до 68% у 2009 р. Частка сільського господарства становила у 1974 £ 4%, а через 25 років зменшилась на 3 пункти.

Загальний хід розвитку промисловості в останні десятиріччя супроводжувався, з одного боку, постійним ростом ВНП, а з другого - відчутними структурними змінами, що стало наслідком:

зменшення більш ніж вдвічі частки видобувної промисловості за рахунок значного зменшення видобутку кам'яного вугілля;

зменшення частки галузей легкої промисловості, зокрема текстильної, взуттєвої;

зростання частки нових галузей - хімії, нафтопереробки, електротехніки.

В електротехнічній промисловості оборот в 2009 р. виріс на 17%. При цьому очікуваний приріст обороту за рахунок закордонних замовлень (24%) значно випереджає приріст за рахунок внутрішніх замовлень (12%). Ці показники включають і так званий непрямий експорт, тобто субпоставки в інші галузі німецької промисловості, які експортують вироби електротехнічної галузі, що є складовою частиною їхньої продукції.

Загальна позитивна ситуація в електротехнічній промисловості знаходить також своє відображення у зростанні числа зайнятих на підприємствах галузі. Висока продуктивність праці і помірні тарифні угоди ведуть до зменшення витрат на заробітну плату і до збільшення прибутку, що є гарною основою для збільшення кількості робочих місць у найближчі роки.

Попит на продукцію електротехнічної промисловості динамічно зростає. З початку 2010 р. обсяг замовлень з-за кордону перевищує приблизно на 1/3 аналогічний показник 2002 року, а обсяг замовлень на внутрішньому ринку виріс за цей же період на 12%.

У хімічній промисловості Німеччини спостерігається продовження кон'юнктурного пожвавлення. Обсяг виробництва в цій галузі в 2009 р., по оцінках економістів, був на 1,5% вище, ніж у 2008 р. Особливо успішно в останні місяці розвивається сектор виробництва хімічних волокон (приріст на 8%), що значно постраждав під час кризи в Азії. Менш сприятливим було положення в секторі споживчих хімічних товарів. За перші три квартали поточного року оборот у хімічній промисловості на 13,5% перевищив рівень минулого року, при цьому приріст обороту був значним як за рубежем, так і на внутрішньому ринку. Уперше з 2009 р. приріст обороту містить значний ціновий компонент. За останніх 9 місяців ціни на продукцию хімічної промисловості виросли в середньому на 5%.

Основними районами хімічної промисловості стали Північний Рейн-Вестфалія, Галле-Лейпцизька зона, конурбації Франкфурта і Мангейма. Виробництво дуже диверсифіковане і третина його йде на експорт. За обсягом продукції хімічної промисловості Німеччина поступається лише США, а за її експортом займає перше місце. Щодо особливостей розміщення хімічної промисловості країни варто зауважити, що її центри розміщені переважно в західній та східній частині Німеччини, в першу чергу завдяки великій ролі паливно-енергетичного фактору. Адже поблизу цих центрів розташовані великі поклади бурого вугілля, а також збудовані теплові, атомні та гідроелектростанції. Також поблизу центрів хімічної промисловості пролягають залізничні колії, які дають змогу постачати продукцію на зарубіжні ринки.

У машинобудівній промисловості Німеччини сильний позитивний кон'юнктурний імпульс з-за кордону привів до пожвавлення ситуації з надходженням замовлень і на внутрішньому ринку. У 2010 р. обсяг надходжень замовлень на внутрішньому ринку виріс на 4% у порівнянні з відповідним періодом 2009 року, а обсяг надходжень замовлень з-за кордону - на 33% [12, с. 6].

У 2010 р. найбільший приріст в обороті (більш 40%) у порівнянні з минулими роками мали такі сектори машинобудівної промисловості, як виробництво деревообробних машин і устаткування, верстатобудування й енергетичне машинобудування. Завантаження виробничих потужностей у галузі дуже високе і досягає 90%. Число зайнятих на машинобудівних підприємствах Німеччини після завершення циклічного спаду постійно зростає.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Сутність та походження грошей
Гроші пронизують усі сфери соціального життя і є невід’ємною складовою існування сучасної цивілізації. Оцінка усіх сфер не лише економічної діяльності, а й самого буття людини в сучасній цивілізації здійснюється через використання гроше ...

Оцінка інвестиційної привабливості регіону
В умовах глобалізації економічний розвиток будь-якої країни тісно пов’язаний з підвищенням її інвестиційної привабливості для іноземних інвесторів. Інвестиційна привабливість - це якісна та кількісна характеристика внутрішнього та ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.