Розділи економіки

Передумови розвитку і розміщення продуктивних сил Німеччини: історичні, природні, демографічні

Передумови розміщення продуктивних сил - це умови, без яких розміщення й розвиток виробництва неможливі. Часто-густо передумови розміщення продуктивних сил випливають із історико-економічних особливостей розвитку території. До передумов відносяться також спосіб виробництва, технологічні особливості виробничого процесу, зумовлені науково-технічним прогресом, рівнем територіального поділу суспільної праці. Їх можна поділити на три великих групи: історичні, природні, демографічні [11, с. 44].

Історичні передумови

У середньовіччі, починаючи з XI ст., назва держави звучала "Римська імперія", а з XIII ст. - "Священна Римська імперія".

Найважливішою подією ренесансу (періоду відродження) слід вважати релігійний поділ Німеччини, згідно з яким протестантська конфесія була визнана рівноправною з католицькою (1555). Однак міжконфесійна боротьба тривала ще довго. Так, Тридцятирічна війна (1618-1648), яка була проявом політичних та міжконфесійних протиріч, призвела до спустошення і навіть обезлюднення великої території Німеччини.

У 1918 р. Німеччина стала республікою. Влада перейшла до рук соціал-демократів. У січні 1933 р. до влади в Німеччині прийшли націонал-соціалісти, які поєднали екстремістські антидемократичні тенденції і шалений антисемітизм із псевдореволюційною пропагандою. У Другій світовій війні Німеччина зазнала найбільшої поразки за всю свою історію.

У червні 1945 р. держави-переможці (США, Великобританія, Франція і Радянський Союз) отримали верховну владу на всій німецькій території. Країна була поділена на чотири окупаційні зони. Східна територія Німеччини в кордонах 1937 р. (Сілезія, Східний Бранденбург, Східна Померанія та південна частина Східної Пруссії) відійшла під Польське адміністративне управління, а північна частина Східної Пруссії - під адміністративне управління Радянського Союзу). Подальший розвиток політичних подій привів до заснування Федеративної Республіки Німеччини (ФРН), яка була утворена на території американської, англійської і французької зон окупації в травні 1949 р.

Територія Німеччини, що контролювалась СРСР, в жовтні 1949 р. теж була проголошена державою - Німецькою Демократичною Республікою (НДР).

Таким чином, Німеччина була розділена на дві держави. Кожна із них йшла своїм шляхом розвитку і зближення.

Високі темпи відбудови і зміцнення авторитету ФРН на міжнародній арені, а також демократичні перетворення у Центрально-Східній Європі привели до об'єднання двох німецьких держав, яке відбулося 3 жовтня 1990 р.

Природні передумови

Розглядаючи природні ресурси Німеччини слід зазначити, що головним мінеральним багатством країни є кам'яне (Рурський і Саарський басейни) і буре (Нижньорейнський, Галле-Лейпцизький і Нижньолаузицький басейни) вугілля. Рурський басейн за виявленими запасами (понад 130 млрд. т) є найбільшим у Західній Європі. Проте вугілля тут залягає на значній глибині й умови його залягання складні. За покладами калійної солі (між річками Везер і Зале) Німеччина займає одне з перших місць, родовища інших корисних копалин, крім будівельних матеріалів, або незначні, або вже вичерпані. В цілому ж всі наявні мінеральні ресурси Німеччини показані на картосхемі 1, що розміщена в додатку 1.

Щодо водних ресурсів, то територія країни багата на річки. Унікальною є наявність п'яти значних річок, які перетинають Північну і Середню Німеччину з півдня на північ паралельно одна одній. Довжина Рейну в межах країни 865 км, Дунаю - 647 км. Рейн і Одер, як прикордонні річки, мають міжнародний режим. З давніх часів густа річкова система та долини виконують важливі транспортні функції. Річки замерзають ненадовго (Рейн не більше ніж на місяць і то не кожен рік), що впливає на сприятливий розвиток галузей, як сільського господарства так і промисловості.

Ліси займають 1/4 площі країни. Значні території також охороняються. Перші національні парки (Баварський Ліс і Берхтесгаден) створені в 70-х роках. Німеччина має чимало районів з рекреаційними ресурсами. Долина Рейну, Баварські Альпи, Гарц і Саксонська Швейцарія відомі в світі своїми мальовничими ландшафтами. В додатку 1 (картосхемі 1) показано всі ліси, якими наділена Німеччина.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Комерційні банки
Промайнуло чотири роки розбудови самостійної банківської системи. Безумовним досягненням є створення дворівневої банківської системи на чолі з Національним банком України, який дійсно став Центральним банком ...

Обґрунтування виробництва і оцінка ефективності діяльності ТОВ Севмолокозавод за основними критеріями
В умовaх ринкових відносин головною лaнкою всієї економіки виступaє підприємство, оскільки сaме нa цьому рівні створюються необхідні для суспільствa життєві блaгa. Стійке фінaнсове положення промислового підприємствa, діючого в умов ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.