Розділи економіки

Порівняння показників соціальної сфери обох країн

) Вища освіта

(мал. 16.)

Порівнюючи показники освіти обох країн ми бачимо на скільки відрізняється чисельність вишів в країнах, а також ми бачимо стрімку динаміку зменшення чисельності вишів РФ в порівнянні із нашою країною.

) Рівень безробіття

(мал. 17.)

Порівнюючи показники ми бачимо що в принципі динаміка зростання і спадання чисельності безробітних в обох країнах приблизно однакова, відмінність лише у чисельності безробітних.

) Економічно активне населення

(мал. 18.)

Порівнюючи дані ми бачимо, що чисельність економічно активного населення в Росії більша, що спричинено більшою чисельністю населення РФ.

4) Зайнятість населення

(мал. 19.)

Порівнюючи економічно активне населення обох країн ми бачимо, що чисельність економічно активного населення в РФ більше ніж у нашій країні, також ми бачимо однакову динаміку збільшення і зменшення чисельності економічно активного населення в обох країнах.

) Правопорушення

(мал 20.)

Порівнявши показник правопорушення в обох країнах ми бачимо, що кількість скоєних злочинів в РФ набагато більша ніж в нашій країні, що спричинене більшою чисельністю населення.

Висновок

Дослідивши показники економічної сфери в обох країнах, в нашій країні та в РФ, ми можемо зробити такі висновки, що:

1) Порівнюючи показники освіти обох країн ми бачимо на скільки відрізняється чисельність вишів в країнах, а також ми бачимо стрімку динаміку зменшення чисельності вишів РФ в порівнянні із нашою країною

2) Порівнюючи показники ми бачимо що в принципі динаміка зростання і спадання чисельності безробітних в обох країнах приблизно однакова, відмінність лише у чисельності безробітних

) Порівнюючи дані ми бачимо, що чисельність економічно активного населення в Росії більша, що спричинено більшою чисельністю населення РФ

) Порівнюючи економічно активне населення обох країн ми бачимо, що чисельність економічно активного населення в РФ більше ніж у нашій країні, також ми бачимо однакову динаміку збільшення і зменшення чисельності економічно активного населення в обох країнах

) Порівнявши показник правопорушення в обох країнах ми бачимо, що кількість скоєних злочинів в РФ набагато більша ніж в нашій країні, що спричинене більшою чисельністю населення

Також створивши прогноз по всім обраним показникам соціальної сфери нашої країни ми бачимо, що:

) Рівень безробіття в нашій країні зменшується і буде зменшуватися в майбутньому.

2) Кількість вишів в нашій країні буде зменшуватися

) Економічно активне населення також буде зменшуватися

) Доходи населення України будуть зростати.

) Зайнятість населення буде збільшуватися

) Правопорушення в нашій країні також будуть зростати.

) Індекс споживчих цін буде зменшуватися

) Кількість бібліотек в нашій країні також буде зменшуватися

) Пенсія буде зростати.

) Чисельність населення буде зменшуватися.

Створивши прогноз показників соціальної сфери РФ ми можемо сказати, що:

1) Чисельність вишів в РФ буде зменшуватися в майбутньому.

2) Рівень безробіття буде зменшуватися

) Чисельність економічно активного населення буде збільшуватися

) Рівень зайнятості населення буде зростати.

) Чисельність правопорушень в РФ будуть зменшуватися.

Подібні статті по економіці

Регіональний розвиток внутрішньої торгівлі України
З переходом України до ринкової економіки в усіх сферах діяльності, в тому числі й торговельній, відбуваються суттєві перетворення. Роздержавлення й приватизація торговельних підприємств сприяли створенню конкурентного середовища в то ...

Нагромадження капіталу
Актуальність теми: аксіомою політичної економії є твердження про те, що об'єктивні передумови капіталістичного або ринкового, господарювання закладаються в процесі первісного нагромадження капіталу, тобто в період, коли кардинально змі ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.