Розділи економіки

Прогноз на 2013 рік показників обох країн

Метод екстраполяції тренда на практиці

Метод екстраполяції тренда створений на підставі статичного спостереження динаміки конкретного показника, виявлення тенденцій розвитку і збереження даної тенденції для наступних періодів. Інакше можна сказати, що методи екстраполяції трендів дозволяють тенденції минулого розвитку досліджуваного об'єкта переносяться в майбутній період.

Даний метод екстраполяції тренда використовується в основному для короткострокового прогнозування, строком до року, у разі, коли кількість змін одно мінімального значення. Даний метод реалізується для кожного певного об'єкта окремо і поетапно на кожний наступний момент поточного часу. У випадку, коли необхідно скласти прогноз для продукції або послуги, заснованого на екстраполяції, завдання прогнозування передбачає аналіз попиту та аналіз продажів даного товару.

Результати прогнозування параболічного тренда є застосовними для всіх сфер внутрішньо фірмового планування, а так само для стратегічного, фінансового, маркетингового планування, планування виробництва та управління запасами, управління торговими потоками і операціями. Найбільш часто користуються для короткострокового прогнозування методами екстраполяції трендів наступних видів: методами ковзаючого середнього та методами експоненціального згладжування.Метод ковзного середнього заснований на простому припущенні, який свідчить, що наступний показник в конкретний проміжок часу за величиною дорівнює середньої.Цей показник екстраполяції вважається за крайні 3 місяці.

А метод експоненціального згладжування тренда можна охарактеризувати як прогноз поточного показника на майбутній період, який представлений у вигляді загальної суми фактичного показника за поточний період і короткостроковий прогноз на поточний період, зважених при застосуванні спеціальних індикаторів. В деяких випадках дані методи трендів доповнюються іншими методами кореляції параболічних трендів. Цей метод передбачає дослідження взаємодії різних тенденцій з метою знаходження їх взаємного впливу і безпосереднього поліпшення якості прогнозів. Отже, кореляційний аналіз вивчає взаємозв'язок двох або більше показників, залежно від цього даний метод носить назву парної або множинної кореляції. Дані методи застосовуються як російськими підприємствами, так і іноземними, так як вони є найбільш простими, традиційними й ефективними. Також використовуються параболічні тренди [п. 15.]

В теорії і практиці зустрічаються різні способи розрахунку тренду. Одним з них є метод найменшого квадратичного відхилення. Якщо спостерігається більш-менш стійка лінійна залежність значення досліджуваного показника (х) від часового інтервалу (t), то для виявлення тренду доцільно побудувати пряму, яка описується лінійною регресією:

= a + bt.

Параметри а та b трендового рівняння підбираються таким чином, що фактична сума квадратів відхилень показника xt від теоретичних значень, що описуються прямою, повинна бути мінімальною:

На основі математичних перетворень отримаємо алгоритми розрахунку параметрів а та b

[п. 16.]

1) Україна

Вищі навчальні заклади

Прогноз на 2013р. = 477

Рівень безробіття

Прогноз на 2011р. = 5111,7

Прогноз на 2012р. = 4438,4

Прогноз на 2013р. = 3695,6

Економічно активне населення

Прогноз на 2012р. =22003,8

Прогноз на 2013 р = 21892,4

Доходи населення

Прогноз на 2011р. = 19951

Прогноз на 2012р. = 22669

Прогноз на 2013р. = 25069,7

Зайнятість населення

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Проблеми управління прибутковістю та рентабельністю дільничої станції Микитівка
Сучасний розвиток економіки України супроводжується ускладненням економічних процесів, трансформацією власності і середовища господарювання, концентрацією виробництва і капіталу, що зумовлює об’єктивну необхідність забезпечення прибутковості су ...

Оцінка економічної безпеки підприємства ВАТ Південьзахідшляхбуд
Прогрес у розвитку інформаційних технологій стимулював розвиток всіх сфер бізнес-відносин, де підприємницька діяльність все більше почала розвиватися в бік конкурентоспроможних взаємин. Це, у свою чергу, призвело до необхідності перег ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.