Розділи економіки

Показники соціальної сфери першої країни

Вища освіта

Вища освіта - рівень знань, що набуваються у вищих навчальних закладах (ВНЗ, ВУЗах, вишах) на базі повної загальної середньої освіти , необхідний фахівцям вищої кваліфікації в різних галузях народного господарства , науки і культури . Вища освіта, яка здобувається у вищому навчальному закладі в результаті послідовного, систем цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання, ґрунтується на повній загальній середній освіті й завершується здобуттям певної кваліфікації за підсумками державної атестації . Для здобування вищої освіти зараз необхідним в Україні є складання тестів Зовнішнього центру оцінювання якості освіти [п. 5.] <http://www.lvtest.org.ua/index.php/index.html>

Вищі навчальні заклади (табл. 1)

(на початок навчального року)

 

Кількість закладів:

Кількість студентів у закладах:, тис.

I-II рівнів акредитації

III-IY рівнів акредитації

I-II рівнів акредитації

III-IY рівнів акредитації

2005/06

606

345

505,3

2203,8

2006/07

570

350

468,0

2318,6

2007/08

553

351

441,3

2372,5

2008/09

528

353

399,3

2364,5

2009/10

511

350

354,2

2245,2

2010/11

505

349

361,5

2129,8

2011/12

501

345

356,8

1954,8

http://www.ukrstat.gov.ua/Держкомстат України/ освіта/ вищі навчальні заклади/ виправлено автором/

(мал.1)

На цій діаграмі ми бачимо динаміку зменшення кількості вишів І-ІІ рівня акредитації в нашій країні.

) Рівень безробіття

Рівень безробіття - це відносний показник безробіття, який показує його поширеність серед економічно активного населення. Він розраховується як відношення чисельності безробітного населення до чисельності економічно активного населення [п. 6.]

Чисельність безробітного населення України 2005-10рр (табл. 2)

Рік

Чис. безробітних

2005

10653,3

2006

9286,6

2007

8018,8

2008

7263

2009

8160,7

2010

5431,9

http://www.ukrstat.gov.ua/Держкомстат України/ рівень безробіття/ виправлено автором

(мал. 2.)

На цьому графіку ми бачимо динаміку зменшення чисельності безробітного населення нашої країни до 2008 року, стрімке збільшення безробітних у 2009 року, і знову зменшення у 2010.

Економічно активне населення

Економічно активне населення - це частина населення обох статей, яка протягом певного періоду забезпечує пропозицію своєї робочої сили для виробництва товарів і надання послуг. [п. 7.]

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту ПАТ Дніпропетровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського
У широкому аспекті інвестиції - один із вагомих факторів економічного розвитку кожної країни. Перехід до ринкової моделі економічного зростання безпосередньо пов'язаний з формуванням нових інвестиційних проектів. Інвестування є формою фінансово-еконо ...

Інтегральна ефективність діяльності підприємства
Суспільство ніколи не було байдужим до витрат на досягнення того або іншого успіху. В основі прогреса лежить підвищення ефективності виробництва. Тут розуміється економічна і соціальна результативність господарської діяльності. При зн ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.