Розділи економіки

Роль запасів товарної продукції у реалізації збутової стратегії підприємства переробної галузі

. утриманню постійних працівників, оскільки це забезпечує збереження кваліфікованої робочої сили, а отже, довготривалих витрат на формування трудового потенціалу.

Основна мета запасів - буди буферною ланкою між попитом та пропозицією [91, с. 364]. Запаси забезпечують виконання всіх виробничо-допоміжних операцій та підтримують безперебійність процесів підприємства [89, с. 144].

Жодне підприємство не обходиться без запасів, що обумовлене тими функціями, які вони виконують (рис. 1.3) [51, с. 126].

Рис. 1.3. Основні функції збутових запасів

Запаси дозволяють зекономити на масштабах закупки, транспортування та виробництва за рахунок більш низьких витрат від замовлення великими партіями, більш низьких тарифів за рахунок консолідації замовлень [86, с. 213]. Запаси забезпечують географічну спеціалізацію окремих господарських одиниць підприємства, тому що доволі часто підприємства розташовуються далеко від основних ринків збуту. Функція врівноваження попиту та пропозиції пов’язана з розривом в часі між виробництвом та споживанням (особливо для сезонного виробництва) та передбачає вкладення коштів у створення запасів, які повинні бути повністю використані на певний момент часу. Функція захисту від невизначеностей передбачає створення страхових та буферних запасів, які згладжують коливання попиту та постачання. Страхові запаси захищають від двох невизначеностей: коли існує ймовірність того, що попит в рамках функціонального циклу виявиться більше очікуваного (споживач заказує більше чи менше товару ніж планувалося), та коливання тривалості функціонального циклу (вірогідність затримок з отриманням чи обробкою замовлень або затримка продукції при її транспортуванні). Функція консолідації запасів передбачає їх накопичення для забезпечення максимальної ефективності виробничого процесу на підприємстві та, у випадку, збутових запасів, дає можливість продавати продукцію в повному асортименті та відправляти крупні партії своїм клієнтам при мінімальних тарифах [51, с. 126-128].

Також збутові запаси забезпечують безперервність розширеного виробництва і обігу, в процесі яких відбуваються їхнє систематичне утворення і витрачання; задовольняють платоспроможний попит населення, оскільки є формою товарної пропозиції; характеризують співвідношення між обсягом і структурою попиту і товарної пропозиції.

Збутові запаси є витратами, зробленими за вчорашніми цінами. Тому певний час підприємства можуть працювати за рахунок зменшення збутових запасів без зростання витрат. Завдяки запасам ціни на ресурси і навіть загальний рівень цін можуть залишатись незмінними. Там, де утворення збутових запасів неможливе або їхнє утримання коштує надто дорого, фірми прагнуть замінити нерухомі збутові запаси "запасом" термінових контрактів на поставку і збут продукції за фіксованими цінами [52].

Таким чином, запас - це змінний ресурс підприємства, який виступає в ролі буфера та гарантує те, що він буде функціонувати в умовах невизначеності, існуючої по всьому ланцюгу постачань. Запаси є основою діяльності будь-якого підприємства: вони належать до складу оборотних активів підприємства, акумулюють в собі значні грошові кошти, а також від наявності чи відсутності запасів залежить товарообіг підприємства. Запаси є одним з чинників, що визначають політику підприємства та впливають на рівень логістичного обслуговування в цілому. В логістиці та в управлінні ланцюгами постачань вони складають товарно-матеріальні цінності, а також забезпечують основну та допоміжну діяльність підприємства.

Перейти на страницу: 1 2 

Подібні статті по економіці

Підвищення використання виробничих та трудових ресурсів підприємства
Перехід до ринкової економіки потребує від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентоздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управлін ...

Розробка плану відкриття підприємства
Основною ланкою економіки в ринкових умовах господарювання є підприємства, що виступають у ролі господарюючих суб'єктів. Тут вирішуються питання виробництва продукції та надаються послуги, потрібні суспільству, створюються відповідні доходи і накопич ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.