Розділи економіки

Юридично-правові аспекти регулювання господарської діяльності підприємств переробної галузі

Зберігання зернових та зернобобових культур також регулюється державними стандартами, а саме ДСТУ ISO 6322-1:2004 (ISO 6322-1:1996) "Зберігання зернових та зернобобових. Основні положення та практичні рекомендації" та ДСТУ ISO 6322-3:2004 (ISO 6322-3:1989) "Зберігання зернових та зернобобових. Захист від шкідників".

Діяльність зернових складів регулюється Господарським та Цивільним кодексами України, Законом України "Про сертифіковані товарні склади та прості й подвійні складські свідоцтва" від 23 грудня 2004 р., Наказом Міністерства аграрної політики України від 15 червня 2004 р. № 228 "Про затвердження Технічного регламенту зернового складу".

Правове регулювання транспортування зернових й зернобобових культур та продуктів їх переробки визначається Правилами перевезення вантажів, які підлягають фітосанітарному контролю, затвердженими Наказом Міністерства транспорту України 21 грудня 2000 р. № 644, Правилами перевезення швидкопсувних продуктів, затвердженими Наказом Міністерства транспорту України 9 грудня 2002 р. № 873, Правилами перевезення вантажів навалом та насипом, затвердженими Наказом Міністерства транспорту України 20 серпня 2001 р. № 542 тощо. Правила перевезення зернових автомобільним транспортом визначені в п. 19.1 Наказу Міністерства транспорту України від 14 жовтня 1997 р. № 363 "Про затвердження правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні".

Особливості реалізації зернових й зернобобових культур та продуктів їх переробки визначені нормами Господарського та Цивільного кодексів України, законами України "Про зерно та ринок зерна України", "Про державну підтримку сільського господарства України", "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції", Указом Президента України "Про деякі заходи щодо розвитку ринку зерна в Україні" від 18 вересня 2007 р. № 890/2007, розпорядженням Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів щодо вирішення проблемних питань розвитку агропромислового комплексу" від 1 липня 2009 № 752-р та ін.

Основні заходи щодо державного регулювання зернового виробництва в Україні закріплено у ІІІ розділі Закону України "Про зерно та ринок зерна України" та у законах України "Про державну підтримку сільського господарства України", "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції", "Про державним матеріальний резерв" від 24 січня 1997 р. № 51/97-ВР та ін.

Таким чином, ознаками нормативно-правових актів, що регулюють та визначають переробну галузь, а саме ту, що пов’язана з переробкою зернових й зернобобових культур, є їх велика значимість, використання правових норм інших галузей права, значна кількість імперативних приписів. В аграрному законодавстві України поступово формується інститут правового регулювання виробництва зернових й зернобобових культур та продуктів їх переробки, що регулює правове становище суб’єктів та правовий режим об’єктів зернового виробництва, а також окремі стадії виробничого процесу зернового господарства та державного регулювання правовідносин в сфері виробництва.

Перейти на страницу: 1 2 3 

Подібні статті по економіці

Монополія ринкова влада, соціально-економічні наслідки
Економічний розвиток будь-якої країни пов'язаний з виникненням, існуванням і трансформацією монополій. Оскільки будь-яка монополія є загрозливою з погляду виникнення застійних явищ у суспільно-економічному житті, то у більшості країн с ...

Приватизація зміст, цілі, шляхи
Під час переходу до ринкової економіки в Україні, як і в інших постсоціалістичних країнах, здійснення реформ зіткнулося з рядом об’єктивних труднощів, першочерговою серед яких, безумовно, можна назвати проблему власності. ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.