Розділи економіки

Юридично-правові аспекти регулювання господарської діяльності підприємств переробної галузі

Закон України "Про зерно та ринок зерна України" є системоутворюючим законодавчим актом, що регулює правові норми за змістом відносин в сфері виробництва зерна, а саме [15]:

1. правові норми, які визначають особливості правового становища суб’єктів правовідносин в сфері виробництва зерна;

2. правові норми, які визначають особливості правового режиму окремих видів зерна та продукції його переробки;

. правові норми, які визначають особливості державного регулювання правовідносин в сфері виробництва зерна;

. правові норми, які регулюють окремі стадії виробничого процесу зернового господарства.

Правовий статус суб’єктів господарювання як сільськогосподарських товаровиробників визначений законами України "Про колективні сільськогосподарські підприємства" від 14 лютого 1992 р., "Про сільського господарську кооперацію" від 15 травня 2003 р., "Про фермерське господарство" від 19 червня 2003 р.

Вимоги для продуктів зернових й зернобобових культур та продуктів їх переробки представлені в державних стандартах та технічних умовах.

В Україні розроблена та діє велика кількість державних стандартів, основними серед яких є [26]:

1. ДСТУ 2422-94 "Зерно заготівельне та постачальне. Терміни та визначення";

2. ДСТУ 3768:2009 "Пшениця. Технічні умови";

. ДСТУ 4523:2006 "Горох. Технічні умови";

4. ГОСТ 28674-90 "Горох. Требования при заготовках и поставках";

. ДСТУ 4524:2006 "Гречиха. Технічні умови";

6. ГОСТ 19092-92 " Гречиха. Требования при заготовках и поставках";

7. ДСТУ 4525:2006 "Кукурудза. Технічні умови";

8. ГОСТ 13634-90 "Кукуруза. Требования при заготовках и поставках";

9. ДСТУ 4522:2006 "Жито. Технічні умови";

10. ГОСТ 16990-88 "Рожь. Требования при заготовках и поставках";

11. ДСТУ 3767-98 "Ячмінь. Технічні умови";

. ГОСТ 28673-90 "Овес. Требования при заготовках и поставках";

. ГОСТ 22983-88 "Просо. Требования при заготовках и поставках";

. ГОСТ 6293-90 "Рис. Требования при заготовках и поставках";

. ДСТУ 3016-95 "Висівки кормові пшеничні ти житні".

Виробництво круп регламентоване такими державними стандартами, як:

1. ДСТУ 2629-94 "Крупи, побічні продукти і відходи. Терміни та визначення";

2. ДСТУ 3035-75 "Крупи вівсяні. Технічні умови";

. ДСТУ 6201-68 "Крупи горох шліфований. Технічні умови";

. ГОCТ 6002-69 "Крупа кукурузная.Технические условия";

. ГОСТ 572-60 "Крупа пшено шлифованное.Технические условия";

. ГОСТ 6292-93 "Крупа рисовая. Технические условия".

Державні стандарти регулюють обов’язкові вимоги до зернових й зернобобових культур та продуктів їх переробки, гарантуючи безпеку життя та здоров’я людини, тварин та охорону довкілля, затверджують показники якості культур, правила її приймання, транспортування й зберігання.

Виробництво зернових й зернобобових культур та продуктів складається з різних стадій виробничого процесу: вирощування культури, транспортування, зберігання, переробка, реалізація. Підприємство переробної галузі в процесі своєї діяльності виконують комплекс операцій з забезпечення повного циклу виробництва сільськогосподарської продукції [36, С. 6]. Кожна зі стадій має свої особливості, які закріплені чинним законодавством. Але рівень законодавчого забезпечення кожної стадії є різним. Найбільш врегульованими є діяльності щодо зберігання, перевезення та реалізації [74].

Згідно ст. 1 Закону України "Про зерно та ринок зерна України" зберігання зерна - це комплекс заходів, які включають приймання, доробку, зберігання та відвантаження зерна [3]. Нормативно-правовими актами, що регулюють зберігання зерна є: Цивільний кодекс України, Закон України "Про зерно та ринок зерна України", Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2001 р. № 510 "Про забезпечення сертифікації зернових складів на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, запровадження складських документів на зерно", Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1569 "Про забезпечення реалізації деяких положень Закону України "Про зерно та ринок зерна України", якою затверджено порядок ведення реєстру складських документів.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Зниження витрат промислових підприємств
Актуальність теми дослідження. Фінансовий результат діяльності будь-якого промислового підприємства, а також можливості його подальшого розвитку в основному залежать від розміру його витрат. Саме витрати є тим основним показником діяль ...

Розвиток кольорової металургії України
На сьогодняшній день тема кольорової металургії України є досить актуальною. Саме тому темою своєї курсової роботи я обрав дослідження рівня розвитку і розміщення кольорової металургії України. Об’єктом моєї праці є кольорова метал ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.