Розділи економіки

Регіональна структура товарообороту закладів внутрішньої торгівлі

Починаючи з 2007 року, темпи росту роздрібного товарообороту перевищують темпи росту реального валового внутрішнього продукту країни, в результаті чого роздрібна торгівля є одним з секторів української економіки, що найшвидше розвивається та є одним з найпривабливіших для інвестицій (рис.3.2.1).

Слід звернути увагу на те, що у 2008 році зв’язок темпів росту роздрібної торгівлі та валового внутрішнього продукту в Україні перестав бути істотним. Це пов’язано зі зміною системи перерозподілу доходів, яка проявляє себе у підвищенні заробітної плати під час падіння темпів росту економіки в цілому. При цьому, заощадження домогосподарств у такій ситуації зростають повільнішими темпами, ніж їхні поточні видатки. Це свідчить про те, що наявний рівень доходів ще не є достатнім для забезпечення всіх першочергових потреб, а роздрібний ринок є недосить насиченим. Тому, незалежно від тенденцій розвитку економіки загалом, попит на продовольчі та побутові товари зростає випереджаючими темпами. При цьому, зростання доходів населення стимулює покращення культури споживання.

Протягом останніх років в Україні спостерігається систематичне зростання обсягів роздрібного товарообороту, причому, що є позитивною тенденцією, - у всіх регіонах країни.

Продовольча частка роздрібної торгівлі поступово зменшується та складає у 2010 році приблизно 42% роздрібного ринку . За оцінками експертів, ця частка і далі буде зменшуватися на користь товарів непродовольчої групи.

Структура сукупних витрат домогосподарств України у 2010 році показує, що 61% загальних витрат домогосподарства здійснили на придбання продовольчих товарів (рис.3.2.3), а це означає, що в Україні і зараз зберігається значне розшарування населення за рівнем доходів, не сформований потужний середній клас.

Рис. 3.2.3. Структура сукупних витрат домогосподарств України у 2010 році

Як наслідок, купівельна спроможність населення не є достатньою для придбання потрібної кількості непродовольчих товарів, а спрямована переважно на задоволення потреби в товарах першої необхідності, які здебільшого представлені групами продовольчих товарів. По мірі того, як українці будуть ставати заможнішими, частка витрат на продукти харчування буде скорочуватися.

Найбільший товарооборот м'яса та птиці свіжої та замороженої у Київській області. Частка Київської області складає 4,7%. Це зумовлено тим, що в Київській області розміщена більша кількість птахоферм ніж в інших областях. У зв'язку з столичним положенням області і високим рівнем урбанізації, зайнятістю населення в сфері послуг і промисловості, населення області споживає більше готової продукції. Так як виробництво (птахоферми) зосереджено на місці (в Київській області), то і ціна на продукцію нижча (через низькі витрати на транспортування). Також значна частка в споживанні м'яса та птиці свіжої та замороженої належить Луганській області (3,0%), АР Крим (2,9%), м. Севастополі (2,9%). Найменший товарооборот м'яса та птиці свіжої та мороженої в Закарпатській (0,9%) та Запорізькій (0,2%) областях. Це пов’язано з тим, що тут розвинені домашні господарства. (рис.3.2.4)

Рис. 3.2.4. Регіональний товарооборот м’яса, 2010 р.

М’ясо копчене, солоне, ковбасні вироби, консерви м’ясні найбільше споживається в Полтавській області (4,8%), в зв’язку з тим, що підприємства по виробництву цих продуктів концентруються в Східній частині України. Невисока частка Закарпатської (0,7%) та Львівської (1,1%) областей зумовлено високими цінами (через витрати на транспортування), та історичними традиціями (в Західній Україні ці продукти виробляються в домашніх господарствах). Загалом м’ясо копчене, ковбасні вироби, консерви м’ясні мають приблизно рівний товарооборот по всій території України, бо це товари загального вжитку і на них завжди високий попит. (рис.3.2.5)

Рис. 3.2.5. Регіональний товарооборот м’ясних виробів, 2010 р.

Жири тваринні харчові, масло тваринне має нижчий відсоток товарообороту ніж інші продукти, бо є додатковим, а не самостійним продуктом. Найбільший товарооборот у Дніпропетровській (0,7%), Луганській (0,6%), Чернігівській (0,6%) областях, а найменше у Закарпатській (0,1%), Вінницькій (0,2%) областях. Масло виробляється по всій території України, бо є продуктом загального вжитку. Невисокий відсоток товарообороту в Західній Україні зумовлений тим, що тут добре розвинені домашні господарства. (рис.3.2.6)

Рис.3.2.6 Регіональний товарооборот тваринних жирів та масла, 2010 р.

Риба і морепродукти харчові, консерви рибні має однаковий товарооборот по всій Україні. Найбільший товарооборот в Одеській області (2,1%), м. Севастополі (2,1%) тому, що це приморські райони тут безпосередньо відбувається вилов і виробництво риби. Високий відсоток товарообороту морепродуктів у Східних областях (Дніпропетровська (1,8%), Харківська (1,8%), Донецька (1,1%), межують з Росією) тому, що відбувається товарообіг з Росією. Найменше товарооборот морепродуктів в АР Крим (1,0%) - бо основне заняття тут - туризм, і рибні ресурси майже вичерпані; Івано-Франківській (1,2%), Кіровоградській (1,0%) областях. (рис.3.2.7)

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Монополія ринкова влада, соціально-економічні наслідки
Економічний розвиток будь-якої країни пов'язаний з виникненням, існуванням і трансформацією монополій. Оскільки будь-яка монополія є загрозливою з погляду виникнення застійних явищ у суспільно-економічному житті, то у більшості країн с ...

Інтегральна ефективність діяльності підприємства
Суспільство ніколи не було байдужим до витрат на досягнення того або іншого успіху. В основі прогреса лежить підвищення ефективності виробництва. Тут розуміється економічна і соціальна результативність господарської діяльності. При зн ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.