Розділи економіки

Стан торговельної мережі регіонів України

Розвиток внутрішньої торгівлі країни залежить від чисельності торговельних об’єктів роздрібної торгівлі, величини закладів, форм їх організації та спеціалізації, а також рівня забезпеченості ними населення.

Розглянемо динаміку та сучасний стан розвитку роздрібної торговельної мережі України за 2006 - 2010 рр. відповідно до статистичних даних Держкомітету статистики України.( табл 1)

Таблиця 1. Динаміка об’єктів роздрібної торгівлі України за 2006 - 2010 рр.

Показники

Роки

2010 р. до 2006 р., %

2006

2007

2008

2009

2010

Всього об’єктів, тис. один.

145,7

133,7

103,2

75,2

73,6

50,5

У т. ч.: магазинів

120,6

109,6

77.8

55,8

54,6

45,3

кіосків та палаток

25,1

24,1

25,4

19,4

19,0

75,7

Торгова площа магазинів, тис. кв.м

11300

10950

7029

6359

6847

60,6

Торгова площа на 1 заклад, кв.м

93,7

99,9

90,3

113,9

125,4

133,8

Як свідчать дані таблиці, впродовж 2006 - 2010 рр. відбулося суттєве зниження як чисельності закладів роздрібної торгівлі, відповідно, з 145,7 тис. до 73,6 тис. об’єктів, при цьому скорочення становило 49,5%.

Цей процес відбувається, в першу чергу, за рахунок зменшення стаціонарних торгових підприємств (магазинів), що в деякій мірі знижує рівень та якість торговельного обслуговування населення.

Скорочення магазинів, як основного виду закладів роздрібної торгівлі, відбувається більш високими темпами (на 54,7%) ніж кіосків та палаток (24,3%). Внаслідок цього скоротилася питома вага магазинів у загальній чисельності об’єктів торгівлі з 82,8% у 2006 р. до 74,2 % у 2010 р., а кіосків та палаток - зросла з 17,3% до 25,5%. І на 1.01.2011 р. у складі підприємств, що займаються роздрібною торгівлею, налічується 54,6 тис. магазинів і 19 тис. кіосків, які й формують роздрібну торговельну мережу.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Організація потокового та непотокового виробництва
Актуальність теми дослідження. Джерелом існування, розвитку та підвищення життєвого рівня людини є виробнича діяльність. Виробнича діяльність спрямована на задоволення потреб. Засоби для задоволення потреб, тобто споживчі блага, створю ...

Обґрунтування тарифу і формування прибутку транспортного обслуговування
Автомобільний транспорт - одна з найважливіших галузей народного господарства - розвивається як невід’ємна частина єдиної транспортної системи країни. Він забезпечує на ряду з іншими видами транспорту раціональне виробництво і оборот продукції ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.