Розділи економіки

Об’єктивний характер та види збутових запасів у переробній галузі

Стратегічні запаси створюються з метою забезпечення економічної безпеки в критичних ситуаціях. Збутові запаси цільового призначення створюються за розпорядженням органів влади для виконання певних цілей, не пов’язаних із поточною господарською діяльністю підприємств, наприклад, для стимулювання закупівлі сільськогосподарської продукції.

За характером споживання запаси поділяються на:

. сезонні запаси - це запаси готової продукції, які створюються та підтримуються за очевидних сезонних коливань.[25, с. 286];

2. неліквідні запаси

- збутові запаси, які довго не використовуються і утворюються в результаті погіршення якості товарів під час зберігання, а також морального зношення [38, с. 349];

. резервні - створюють для забезпечення виконання замовлення конкретного клієнта, тобто фактично резервується для задоволення потреб цього клієнта [85, с. 22];

4. малорухомі запаси - виділяється з метою підтримання потреби, що має невиражений характер [85, с. 22];

Збутові запаси поділяються на наявні (залишок запасу на певний момент часу) та запас, на який розраховує підприємство, - запас, який був замовлений, але ще не поставлений. За часом обліку запасу на складі виділяють гарантійний, поточний, граничний, максимально бажаний рівні запасів.

Рис. 1.2. Види збутових запасів за часом їх обліку

Максимально бажаний рівень запасу - рівень запасу, який є доцільним для даної системи управління запасами [31].

Граничний рівень використовується для визначення моменту часу для видачі замовлення [31].

Поточний запас - рівень запасу на будь-який момент обліку.

Гарантійний рівень запасу призначений для безперервний постачання споживача у випадках непередбачених обставин [40, с. 493].

За способом планування виділяють три групи збутових запасів: запаси початкового зберігання, сезонного зберігання, дострокового завозу.

Збутові запаси початкового зберігання складають головну частину всіх збутових запасів (близько 80 - 85 %) і призначені для забезпечення безперебійного продажу товарів. Їх розмір обумовлюється обсягом реалізації товарів та інтервалом постачання. У процесі реалізації ця частина збутових запасів використовується, а отже, потребує систематичного поповнення.

Збутові запаси сезонного зберігання потрібні для формування торгової пропозиції в періоди сезонних змін попиту чи пропозиції (виробництва) товарів. Вони створюються з таких товарів, які в силу особливостей їх виробництва, попиту чи з інших причин мають розрив у часі виробництва та реалізації.

Збутові запаси дострокового завозу мають забезпечувати нормальний рівень збуту продукції протягом періоду між завозами товарів у віддалених районах, зв’язок з якими підтримується лише певний період (період навігації чи інший).

Різниця між окремими групами товарів обумовлюється часом накопичення (формування) та часом споживання (використання) збутових запасів. Такий підхід до оцінки збутових запасів обумовлює потребу виділення запасів залежно від регулярності їх поповнення (надходжень та витрат) [53, с. 140]:

1. запасів товарів регулярного поповнення (надходження) та витрат;

2. запасів товарів регулярного поповнення, але сезонного використання;

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7

Подібні статті по економіці

Оцінка роботи промислового підприємства ВАТ Червоний металіст
Підприємство в широкому розумінні це важлива, складна, відкрита, унікальна і необхідна феноменологічна система, яка базується на його виробничо-технічній, організаційній та економічній побудові і яка спрямована, з одного боку, на задоволення потреб г ...

Система національних розрахунків
Своєчасне й повне погашення боргових зобов'язань є однією з головних ознак ефективного функціонування економіки в цілому і кожного її суб'єкта зокрема. Тому кожна держава багато уваги при­діляє організації грошового обігу, створює різні платіжні ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.