Розділи економіки

Об’єктивний характер та види збутових запасів у переробній галузі

За видами товарно-матеріальних цінностей збутові запаси підприємства переробної галузі поділяються на запаси готової продукції та запаси відходів.

Запаси готової продукції - це вироби і напівфабрикати, повністю закінчені обробкою, відповідні стандартам, що діють, і затвердженим технічним умовам, прийняті на склад готової продукції підприємства [44, с. 73]. Потрібні для задоволення попиту, що очікується, та компенсування відхилень фактичного попиту від запасу, що прогнозується [60, с. 246].

Відходи - це товарно-матеріальні цінності які повністю або частково втратили споживчі якості [85, с. 9].

Залежно від місця формування виділяють запаси в каналах сфери обігу, до яких відносяться збутові запаси роздрібної торгівлі, оптових підприємств, запаси товарів у дорозі [78, с. 65], а також запаси готової продукції на складі підприємств-виробників [85, с. 13]. До складу збутових запасів роздрібної торгівлі відносять запаси всіх товарів, які належать торговельному підприємству, перебувають на його балансі й призначені для роздрібної торгівлі та громадського харчування [53, с. 139]. Наявність запасів у дорозі обумовлена діючими умовами та формами розрахунків між виробниками, підприємствами оптової та роздрібної торгівлі [53, с. 138-139]. Транспортний запас - запас на момент обліку в процесі транспортування від постачальників до споживачів та підприємств оптової торгівлі [85, с. 12].

За функціональним призначенням запаси поділяються поточні, страхові, підготовчі та перехідні запаси.

Поточні (регулярні) запаси - це основна частина збутових запасів, які призначені для забезпечення безперервності процесу збуту між двома черговими поставками [51, с. 130].

Страхові (гарантійні, буферні) запаси - додаткові запаси для забезпечення наявності продукції та є буфером у нестабільній роботі ланцюга постачань [92, с. 247], як, наприклад, відхилення в періодичності й у величині партій постачання від запланованих, зміна інтенсивності споживання, затримки постачань у дорозі, збої у виробничо-технологічних циклах [69, с.132]. При нормальному ході процесу величина страхового запасу, на відміну від поточного, не змінюється [21, с. 311].

Підготовчі запаси - це частина збутового запасу, призначена для підготовки готової продукції до споживання, їх наявність зумовлена необхідністю виконання певних операцій з приймання, оформлення, завантаження-розвантаження, додаткової підготовки до споживання.

Перехідними запасами вважаються залишки ресурсів матеріальних засобів на кінець звітного періоду. Даний вид запасів забезпечує безперервність процесу збуту від початку періоду, наступного за звітним, до моменту наступної поставки [21, с. 312].

За метою запаси поділяються на стратегічні, спекулятивні, запаси просування готової продукції (рекламні), а також запаси цільового призначення.

Запаси просування готової продукції формуються і підтримуються в дистрибутивних каналах для швидкої реакції на здійснювану маркетингову політику просування товару на ринок, зазвичай супроводжувану широкомасштабною рекламою в засобах масової інформації, покликані задовольняти можливе різке збільшення попиту на готову продукцію фірми.

Спекулятивні запаси створюються з метою, яка не пов’язана з задоволенням поточного попиту: захисту від страйку робітників, можливого підвищення цін [86, с. 219], введення протекційних квот і тарифів [25, с. 286].

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7

Подібні статті по економіці

Розрахунки чеками
Чек — грошовий документ встановленої форми, що містить беззаперечне письмове розпорядження власника рахунка (клієнта) банкові, який обслуговує його, сплатити певну суму грошей пред'явникові чека або іншій вказаній у чеку особі. Чек є інстр ...

Сутність та походження грошей
Гроші пронизують усі сфери соціального життя і є невід’ємною складовою існування сучасної цивілізації. Оцінка усіх сфер не лише економічної діяльності, а й самого буття людини в сучасній цивілізації здійснюється через використання гроше ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.