Розділи економіки

Об’єктивний характер та види збутових запасів у переробній галузі

Таким чином, кожен із авторів має своє трактування поняття збутового запасу, акцентуючи увагу на один із факторів, що впливають на формування цього виду запасів. Враховуючи ціль формування товарних запасів та форму, яку вони набувають у процесі переміщення, обліковий та економічний аспект, можна запропонувати тлумачення цього поняття: збутовий запас - це товарна маса, що знаходиться у сфері обігу від виробника до споживача, не потребує подальшої доробки та переробки, призначена для наступного продажу за умов звичайної господарської діяльності та задоволення потреб споживачів, це важливий актив підприємства, реалізація якого є основним джерелом його прибутку.

В процесі переміщення збутові запаси сфери обігу набувають різних форм (рис. 1.1) [53, с. 137].

Рис. 1.1. Форми збутових запасів в процесі їх переміщення

Потреба утворення збутових запасів обумовлена такими причинами:

1. можливі коливання попиту та пропозиції товарів, обумовлених різними факторами, та їх згладжування [87, с. 160];

2. необхідність безперебійного процесу задоволення потреб клієнтів та накопичення готової продукції до розмірів необхідної партії відвантаження [65];

. невідповідність ритму споживання (реалізації) та виробництва товарів [53, с. 137];

. сезонність виробництва та споживання окремих видів товарів;

. нерівномірність розміщення виробництва і районів споживання;

. потребою перетворення виробничого асортименту в торговий;

. спекуляція: ціна на товари може різко зрости, тому підприємство, що передбачило цей ріст, створює запас з метою отримання прибутку за рахунок зміни ринкової ціни [21, с. 306];

. прагнення суб’єктів виробничої діяльності до економічної безпеки [48, с. 206] та ін.

Таким чином, на підприємстві збутові запаси утворюються для таких цілей, як забезпечення та підтримки високого обслуговування клієнтів; вирівнювання потоку товарів; забезпечення захисту від невизначеності попиту (пропозиції); ефективного використання людей та устаткування.

Однією з сильних стимул-реакцій до створення запасів є вартість їх негативного рівня (дефіциту). За наявності дефіциту запасів існує такі види можливих витрат, перерахованих в порядку збільшення їх негативного впливу [48, с. 206]:

1. витрати у зв’язку з невиконанням замовлення (затримкою з відправкою замовленого товару) - додаткові витрати на просування і відправку товарів того замовлення, яке не можна виконати за рахунок наявних запасів;

2. витрати у зв’язку з втратою збуту - у випадках, коли постійний замовник звертається за певним товаром в якусь іншу фірму (витрати вимірюються в показниках виручки, втраченої через нездійснення торгівельної операції);

. витрати у зв’язку з втратою замовника - у випадках, коли відсутність запасів обертається не лише втратою тієї або іншої торгівельної операції, але і тим, що замовник починає постійно шукати інші джерела постачання (витрати вимірюються в показниках загальної виручки, яку можна було б отримати від реалізації всіх потенційних операцій замовника з фірмою).

Питання класифікації запасів необхідне для вирішення завдань: конкретизації об’єкту вивчення в рамках заданого матеріального потоку та управління запасами в рамках заданої логістичної системи [48, с. 224]. Для характеристики стану процесів утворення та розробки стратегії управління збутовими запасами підприємств переробної галузі їх класифікують за різними ознаками. Класифікація товарних запасів є досить широкою та відображає основні функції та їх призначення. Розглянемо більш детально кожен вид збутового запасу (табл. 1.2).

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7

Подібні статті по економіці

Підвищення продуктивності праці персоналу на прикладі ТзОВ Хлібодар
Необхідність прийняття господарського рішення зумовлена існуванням проблем - складних теоретичних питань чи практичних ситуацій, що характеризуються розривом між тим, що є та що повинно бути. Поняття «технологія прийняття рішень» вимаг ...

Роль грошей в економіці України
За роки незалежності в сфері економіці України відбулося багато реформ. Багатьом з них навіть сьогодні ще важко дати об’єктивну оцінку. Але все ж існують позитивні результати завдяки вміло впровадженим грошово-кредитній, бюджетно-пода ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.