Розділи економіки

Об’єктивний характер та види збутових запасів у переробній галузі

Управління запасами для підприємства є одним з важливих інструментів зберігання й розширення своїх позицій на ринку, основним фактором підвищення конкурентоспроможності [71, c. 118].

Матеріально-товарні запаси

- це продукція виробничо-технічного призначення, яка знаходиться на різних стадіях виробництва і обігу, вироби народного споживання та інші товари, що очікують процесу виробничого або особистого споживання [31].

Запас має дві сторони: запас - це частина ресурсів, яка тимчасово призупинила свій рух, але з іншого боку, незважаючи на деяку "нерухомість", у кожний момент часу запаси виступають як елемент процесу руху, як момент суспільного руху від виробника до споживача [96, с. 12].

Запаси, як об’єкт управління логістики, є формою існування матеріального потоку в певний час та в певному місці або його частиною.

По місцю знаходження матеріальні запаси поділяються на виробничі та збутові (товарні) запаси. Розглянемо більш детально збутові запаси.

Збутові запаси створюються на підприємстві для забезпечення безперервності процесу реалізації товарів та обслуговування споживачів. Визначення поняття збутового запасу є суттєвим, тому що вони не потребують подальшої доробки та переробки та цілком готові для споживання, на відміну від інших видів запасів.

Визначення сутності збутових запасів вітчизняними та зарубіжними науковцями представлено у табл. 1.1.

Таблиця 1.1 Сутність поняття збутових запасів

Автори, джерело

Визначення економічної сутності товарних (збутових) запасів

Довідник фінансиста [81, с. 322]

Збутовий запас - продукція, що знаходиться у стані обігу (на складах виробничих підприємств, торгівельних організацій, роздрібній торгівельній мережі, в дорозі тощо), призначена для реалізації

Мазаракі А. А. [49, с.174]

Збутовий запас - маса товарів, призначена для подальшого продажу, що знаходиться в сфері обігу в процесі переміщення від виробника до споживача

Скребнік Б. В. [79, с. 137]

Збутовий запас - частина товарного забезпечення, яка становить сукупність товарної маси в процесі її руху від виробника до споживача

Валевіч Р. П. [19, с. 67].

Збутовий запас - товари, які протягом часу утворюють запас до тих пір, доки їх не змінять нові екземпляри того ж роду. Завдяки виникненню такого запасу забезпечується постійність та безперервність процесу обігу

Фішер С., Дорнбуш Р. [93, с. 129].

Збутовий запас - товар, що знаходиться на складі фірми, які призначені в майбутньому для виробництва та майбутніх продажів

Денисенко Н. П., Оснач О. Ф., Горяїнов О.М.

Збутові запаси - запаси готової продукції, транспортні запаси, які знаходяться на складах готової продукції фірми виробника і в дистрибутивній мережі, призначені для задоволення попиту споживачів (продажу)

Кислий В. М. [38, с. 349]

Збутові запаси - запаси, що ув’язують інтервали надходження продукції від постачальників з інтервалами відпускання її споживачам

Таньков К. М., Тридід О. М. [89, с. 148]

Збутові запаси - запаси готової продукції на підприємствах виробниках у каналах сфери обігу, які можуть бути відправлені підприємством споживачеві у будь-який час та створюються з метою роз’єднання виробництва та попиту, щоб обслужити ринок, відчутно не змінюючи об’єми виробництва

Грузінов В. П. [28, с. 187]

Збутові запаси є вже готовою продукцією призначену для кінцевого споживача, а також запаси дотримання товару, що знаходяться на дорозі, від постачальника до споживача, тобто на підприємствах оптової, дрібнооптової і роздрібної торгівлі, в заготівельних організаціях і запаси в дорозі

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Теорія граничної корисності
Теорія граничної корисності, напрямок політекономії, що виникнуло в останній третині 19 в. Розробляли представники австрійської школи: У. Джевонс, Л. Вальрас, К. Менгер, Э. Бем-Баверк і ін. Відповідно до теорії граничної корисності, ці ...

Співвідношення ринкових і державних методів регулювання економіки
державний регулювання німецький економіка Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що самостійна Україна з 1991 року поступово змінює суспільно-економічну формацію з „розвитого соціалізму” з загальнонародною власністю на засоби ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.