Розділи економіки

Вплив росту урожайності, продуктивності тварин, підвищення якості продукції на трудомісткість продукції

При аналізі трудомісткості центнера продукції потрібно пам’ятати, що рівень цього показника залежить від двох величин: урожайності культур (продуктивності тварин) і затрат живої праці на гектар посіву (голову тварин). Зміна співвідношення цих величин веде до зміни рівня трудомісткості виробництва. Варіанти такого співвідношення (табл. 3.1.) зображено знаком (+), коли зростає врожайність (продуктивність тварин) і продуктивність праці, і знаком (-), коли ці показники знижуються.

Таблиця 3.1

Залежність продуктивності праці від урожайності культур (продуктивності тварин) і затрат живої праці на гектар посіву ( на голову тварин )

Варіант

Урожайність, ц/га(продуктивність тварин)

Затрати живої праці на 1 га посіву(на 1 голову тварин)

Продуктивність праці (обернений показник трудомісткості)

1

+

-

+

2

+

Const

+

3

+

+

+

4

Const

-

+

5

Const

Const

Const

6

+

+

-

7

-

-

-

8

-

-

+

9

Const

+

-

10

-

Const

-

У таблиці 3.1. наведені теоретично можливі варіанти співвідношення між досліджуваними величинами, що впливають на рівень продуктивності праці. Для підприємства найбільш ефективним є перший варіант: зростає врожайність (продуктивність) і знижуються затрати живої праці на гектар посіву (голову тварин), оскільки при цьому досягаються високі темпи підвищення продуктивності праці. Ефективними для товаровиробників є також варіанти 2-4, оскільки в них теж скорочуються затрати живої праці на центнер продукції.

Проте не кожне підвищення продуктивності праці є ефективним для підприємства. В цьому переконує варіант 8, коли при зниженні врожайності (продуктивності) зростає продуктивність праці. В даному випадку темпи зниження врожайності (продуктивності) були нижчими за темпи зниження затрат живої праці на гектар посіву або голову тварин. З огляду на показник продуктивності праці для підприємства не цілком прийнятним є і варіант 6, коли темпи зростання врожайності (продуктивності) нижчі за темпи зростання затрат живої праці. Решта варіантів (крім п’ятого) пов’язані із зниженням ефективності ведення виробництва і, зрозуміло, для підприємств є недоцільними.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Планування собівартості продукції в умовах підприємництва
У сучасній, швидко змінній, обстановці переходу до ринку управлінню підприємства необхідно постійно проводити аналіз діяльності фірми для ухвалення управлінських рішень. Для аналізу і ухвалення рішень необхідна початкова інформація, та ...

Проблеми управління прибутковістю та рентабельністю дільничої станції Микитівка
Сучасний розвиток економіки України супроводжується ускладненням економічних процесів, трансформацією власності і середовища господарювання, концентрацією виробництва і капіталу, що зумовлює об’єктивну необхідність забезпечення прибутковості су ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.