Розділи економіки

Методи оцінки діяльності підрозділів підприємств

З даної розрахункової таблиці видно, що найбільший обсяг виробництва продукції на 1 кв м. площі в підрозділі 4 (1,3 тис. грн. на 1 кв. м.). Однаковими є обсяги виробництва в 1 і 3 підрозділах (0,9 тис. грн. на 1 кв. м.). І найменшим є обсяг в 2 підрозділі. Отже, можна зробити висновок, що підрозділ 4 найбільш ефективно використовує власні виробничі площі.

Щодо загального обсягу виробництва продукції, то в кожному підрозділі план було перевиконано. Найбільше план перевиконав 1 підрозділ на 840 од. Дещо менше на 600 од. 4 підрозділ. І майже однаково 320 і 300 од. 2 і 3 підрозділи відповідно.

Щодо фонду часу роботи обладнання, то на кожному підрозділі цей час було скорочено відповідно до запланованого. Так найбільш ефективно використовував своє обладнання 4 підрозділ. Менш ефективно 1 підрозділ. І найменш ефективно, майже однаково використовували своє обладнання 2 і 3 підрозділи.

Таким чином можна стверджувати що підрозділ 4 є основним, 2 і 3 - допоміжними, а 1 - обслуговуючим.

Встановити для яких галузей є характерна наступна графічна залежність між обсягом виробництва і часом.

Якщо брати однакові інтервали як для обсягу виробництва, так для часу, то з даного графіка видно, що в загальному на виробництво продукції витрачається багато часу. Так спочатку для невеликого обсягу виробництва витрачається невеликий час, потім обсяг підвищується, хоча витрачається не багато часу. Далі обсяг дещо спадає, а час трохи зростає. Потім обсяг підвищується, а час знову трохи зростає. Далі обсяг різко спадає, а час знов дещо підвищується.

Таким чином видно, що загальний обсяг виробництва є невеликим при великих затратах часу.

Отже, така графічна залежність буде характерною для таких галузей як чорна металургія, точне машинобудування, а також можлива для харчової промисловості (при виробництві тортів).

Спрогнозуйте розвиток виробництва на підприємстві, встановивши майбутній його графічний стан шляхом побудови графіка (відповідь пояснити).

Порівнюючи стани А і Б, можна сказати, що на підприємстві йде збільшення обсягів виробництва, тобто час залишається однаковим, а обсяги виробництва збільшуються.

Отже, стан В можна зобразити наступним чином:

Перейти на страницу: 1 2 3 4 

Подібні статті по економіці

Переваги та недоліки показників ВНП та ВВП
Метою даної роботи є характеристика і аналіз комплексу понять, а саме основних макроекономічних показників, які використовуються в системі національних рахунків(СНР). Вони були створені з метою виміру сукупного виробництва в ринковій екон ...

Роль грошей в економіці України
За роки незалежності в сфері економіці України відбулося багато реформ. Багатьом з них навіть сьогодні ще важко дати об’єктивну оцінку. Але все ж існують позитивні результати завдяки вміло впровадженим грошово-кредитній, бюджетно-пода ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.