Розділи економіки

Вплив факторів на продуктивність праці

Планування продуктивності праці на підприємствах здійснюється з врахуванням впливу на її рівень окремих факторів.

Для кількісного визначення впливу розглянутих факторів на трудомісткість виробництва можна скористатися індексним способом дослідження. Загальний індекс трудомісткості розчленовується на два часткові індекси:

(2.2)

де і - трудомісткість виробництва відповідно в базовому і звітному роках; і - затрати живої праці на 1 га посіву культури (голову тварин); і - врожайність культури (продуктивність тварин) у цих періодах.

За допомогою першого часткового індексу визначається кількісний вплив на продуктивність праці затрат живої праці на гектар (голову тварин), а за допомогою другого - врожайності культур (продуктивності тварин).

Усі фактори, що впливають на рівень продуктивності праці, за характером дії на цей показник можна об’єднати в три групи. До першої групи належать фактори, що сприяють збільшенню виробництва продукції, до другої - скороченню затрат живої праці, до третьої - соціальні фактори, що спонукають працівників до ефективнішої праці.

Вплив факторів на трудомісткість продукції можна проаналізувати в таблиці 2.10. , де наведені основні фактори - урожайність і затрати живої праці.

Таблиця 2.10

Вплив окремих факторів на трудомісткість продукції в ТОВ АПК “Розкішна”, Голованіського району, Кіровоградської області

Вид продукції

2006р.

2007р.

2008р.

Зернові (без кукурудзи)

2,432,231,091,350,890,460,930,422,23

Кукурудза на зерно

1,00

0,92

1,09

1,33

4,60

0,29

0,98

0,67

1,47

Соняшник

0,97

0,91

1,07

1,4

1,60

0,88

1,00

1,06

0,95

Молоко

0,98

0,95

1,04

0,99

0,87

1,14

1,82

1,20

1,52

Приріст живої маси:

ВРХ

0,94

0,88

1,07

0,99

1,4

0,71

0,98

0,52

1,90

Свиней

0,67

0,9

0,75

1,01

0,5

2,03

0,99

1,17

0,85

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Співвідношення ринкових і державних методів регулювання економіки
державний регулювання німецький економіка Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що самостійна Україна з 1991 року поступово змінює суспільно-економічну формацію з „розвитого соціалізму” з загальнонародною власністю на засоби ...

Розрахунок техніко-економічних показників стержневого відділення ливарного цеху сталевого лиття масою від 700 до 14000 кг
Значення ливарного виробництва в промисловості надзвичайно велике: майже всі машини та прилади мають литі деталі. Немає такої галузі машинобудування, приладобудування, будівництва, де не застосовували б виливки. Лиття є одним з най ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.