Розділи економіки

Вплив факторів на продуктивність праці

Планування продуктивності праці на підприємствах здійснюється з врахуванням впливу на її рівень окремих факторів.

Для кількісного визначення впливу розглянутих факторів на трудомісткість виробництва можна скористатися індексним способом дослідження. Загальний індекс трудомісткості розчленовується на два часткові індекси:

(2.2)

де і - трудомісткість виробництва відповідно в базовому і звітному роках; і - затрати живої праці на 1 га посіву культури (голову тварин); і - врожайність культури (продуктивність тварин) у цих періодах.

За допомогою першого часткового індексу визначається кількісний вплив на продуктивність праці затрат живої праці на гектар (голову тварин), а за допомогою другого - врожайності культур (продуктивності тварин).

Усі фактори, що впливають на рівень продуктивності праці, за характером дії на цей показник можна об’єднати в три групи. До першої групи належать фактори, що сприяють збільшенню виробництва продукції, до другої - скороченню затрат живої праці, до третьої - соціальні фактори, що спонукають працівників до ефективнішої праці.

Вплив факторів на трудомісткість продукції можна проаналізувати в таблиці 2.10. , де наведені основні фактори - урожайність і затрати живої праці.

Таблиця 2.10

Вплив окремих факторів на трудомісткість продукції в ТОВ АПК “Розкішна”, Голованіського району, Кіровоградської області

Вид продукції

2006р.

2007р.

2008р.

Зернові (без кукурудзи)

2,432,231,091,350,890,460,930,422,23

Кукурудза на зерно

1,00

0,92

1,09

1,33

4,60

0,29

0,98

0,67

1,47

Соняшник

0,97

0,91

1,07

1,4

1,60

0,88

1,00

1,06

0,95

Молоко

0,98

0,95

1,04

0,99

0,87

1,14

1,82

1,20

1,52

Приріст живої маси:

ВРХ

0,94

0,88

1,07

0,99

1,4

0,71

0,98

0,52

1,90

Свиней

0,67

0,9

0,75

1,01

0,5

2,03

0,99

1,17

0,85

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Особливості та стан розвитку санаторно-курортного комплексу АР Крим
АРК - з її минулим і сьогоденням - має широкі можливості і далеко не реалізований повністю потенціал розвитку санаторно-курортної індустрії як високорентабельної галузі міського господарства, що сприяє росту загального добробуту. Саме ...

Регіональні особливості розвитку й розміщення продуктивних сил України
Подальший соціально-економічний розвиток України та інформатизація суспільства залежать від того, якою мірою будуть задіяні інтелектуальні та творчі можливості народу, здібності кожного громадянина. Це обумовлює необхідність нагромадже ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.