Розділи економіки

Вплив факторів на продуктивність праці

Планування продуктивності праці на підприємствах здійснюється з врахуванням впливу на її рівень окремих факторів.

Для кількісного визначення впливу розглянутих факторів на трудомісткість виробництва можна скористатися індексним способом дослідження. Загальний індекс трудомісткості розчленовується на два часткові індекси:

(2.2)

де і - трудомісткість виробництва відповідно в базовому і звітному роках; і - затрати живої праці на 1 га посіву культури (голову тварин); і - врожайність культури (продуктивність тварин) у цих періодах.

За допомогою першого часткового індексу визначається кількісний вплив на продуктивність праці затрат живої праці на гектар (голову тварин), а за допомогою другого - врожайності культур (продуктивності тварин).

Усі фактори, що впливають на рівень продуктивності праці, за характером дії на цей показник можна об’єднати в три групи. До першої групи належать фактори, що сприяють збільшенню виробництва продукції, до другої - скороченню затрат живої праці, до третьої - соціальні фактори, що спонукають працівників до ефективнішої праці.

Вплив факторів на трудомісткість продукції можна проаналізувати в таблиці 2.10. , де наведені основні фактори - урожайність і затрати живої праці.

Таблиця 2.10

Вплив окремих факторів на трудомісткість продукції в ТОВ АПК “Розкішна”, Голованіського району, Кіровоградської області

Вид продукції

2006р.

2007р.

2008р.

Зернові (без кукурудзи)

2,432,231,091,350,890,460,930,422,23

Кукурудза на зерно

1,00

0,92

1,09

1,33

4,60

0,29

0,98

0,67

1,47

Соняшник

0,97

0,91

1,07

1,4

1,60

0,88

1,00

1,06

0,95

Молоко

0,98

0,95

1,04

0,99

0,87

1,14

1,82

1,20

1,52

Приріст живої маси:

ВРХ

0,94

0,88

1,07

0,99

1,4

0,71

0,98

0,52

1,90

Свиней

0,67

0,9

0,75

1,01

0,5

2,03

0,99

1,17

0,85

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Підприємство та підприємництво
  Будь-яка нація пишається плодами діяльності своїх підприємців. Але будь-яка нація і кожен її окремий представник пишаються і своєю причетністю до втілення якої-небудь конкретної підприємницької ідеї. Підприємництво як одна з конкретних фор ...

Структура та організація господарської діяльності приватного підприємства
Мета даної дипломної роботи полягає в ознайомленні із специфікою діяльності ПП "Богдан", змістом і характером роботи його працівників, закріпленні теоретичних знань, одержаних під час навчання в інституті і набуття певних пра ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.