Розділи економіки

Оборотний капітал аграрних підприємств

Оборотні кошти - це засоби виробництва, які беруть участь тільки в одному виробничому циклі, в ході якого повністю переносять свою вартість на вартість готової продукції.

Оборотні фонди - це грошовий вираз предметів праці, які знаходяться на стадії виробничих запасів і незавершеного виробництва, які беруть участь лише в одному циклі виробництва і повністю переносять свою вартість на знов створену продукцію.

Фонди обертання не беруть безпосередньої участі у виробничому процесі і не беруть участь в утворенні вартості, а лише обслуговують його, будучи одночасно результатом цього виробництва.

Знаючи, що в створенні додаткової вартості беруть участь лише оборотні фонди, а фонди звернення лише обслуговують цей процес, важливим моментом є визначення структури оборотних коштів.

Під структурою оборотних коштів розуміють співвідношення окремих елементів в загальному обсязі оборотних коштів, виражені у відсотках до підсумку.

Одним з найважливіших показників ефективності, що характеризує швидкість оборотності оборотного капіталу є коефіцієнт оборотності оборотного капіталу, який розраховується як ділення виручки від реалізації продукції до середньорічної вартості оборотного капіталу.

Зворотну величину коефіцієнта оборотності називають коефіцієнтом завантаження оборотного капіталу, який характеризує його суму, що доводиться на одну гривну реалізованої продукції.

У практиці достатньо широко застосовується показник тривалості одного обороту оборотного капіталу в днях, який визначається за формулою 6 :

(6)

де - тривалості одного обороту оборотного капіталу;

Тп - тривалість періоду, за який розраховується показник (найчастіше, береться один рік - 365 днів);

Коб - коефіцієнт оборотності оборотного капіталу.

Для оцінки і аналізу ефективності використання оборотного капіталу визначається показник фондовіддачі діленням валової продукції в порівняних цінах на середньорічну вартість цього ресурсу.

Для оцінки використання спожитих оборотних фондів розраховують показники матеріаловіддача (відношення валової продукції до матеріальних витрат виробництва) і матеріаломісткості (зворотна величина показника матеріаловіддачі).

Все вище згадане можемо розрахувати за формулами та внести до таблиць 9,10,11.

Таблиця 9

Склад і структура оборотних коштів

Показники

Варіанти

Відхилення, %

базовий

Заданий

тис. грн.

структура, %

тис. грн.

структура , %

1

2

3

4

5

6=5-3

1. Виробничі запаси

3741.8

35.3

3779.8

42.30

7.0

2. Тварини на вирощуванні і відгодівлі

2925.6

27.6

2323.3

25.99

-1.61

3. Малоцінні і швидкозношувані предмети

540.6

5.1

312.8

3.50

-1.6

4. Незавершене виробництво

445.2

4.2

402.1

4.50

0.3

5. Витрати майбутніх періодів

74.2

0.7

71.5

0.80

5.8

6. Всього оборотних фондів (1+2+4+5)

7186.8

67.8

6576.7

73.60

5.8

7. Готова продукція

286.2

2.7

169.8

1.90

-0.8

8. Товари в запасах

424.0

4.0

714.9

8.00

4.0

9. Товари, відвантажені, але не сплачені в строк

116.6

1.1

98.3

1.10

0

10. Дебіторська заборгованість за товари, роботи

1939.8

18.3

714.9

8.00

-10.3

11. Дебіторська заборгованість по розрахунках

551.2

5.2

598.7

6.70

1.5

12. Грошові кошти, всього

53.0

0.5

26.8

0.30

-0.2

в т.ч. в касі

21.2

0.2

17.9

0.20

0

на розрахунковому рахунку

31.8

0.3

8.9

0.10

-0.2

13. Інші оборотні кошти

42.4

0.4

35.7

0.40

0

14. Всього фондів звернення (7+8+9+10+11+12+13)

3413.2

32.2

2359.1

26.40

-5.8

15. Всього оборотних коштів (6+14)

10600.0

100

8935.8

100

Х

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Поняття, види та показники рівня концентрації та спеціалізації виробництва
Рівень розвитку продуктивних сил і виробничих відносин на підприємствах під впливом науково-технічного прогресу зумовлює процеси подальшого економічного розвитку держави та суспільного поділу праці. Вони проявляються в еволюційному роз ...

Розрахунок техніко-економічних показників роботи сумішоприготувального відділення
Ливарне виробництво, одна з галузей промисловості, продукцією якої є відливки, що отримуються в ливарних формах при заповненні їх рідким сплавом. Річний обсяг виробництва відливок в світі перевищує 80 млн. т. Методами литва виготовляєт ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2022 рік.