Розділи економіки

Нормативний метод розрахунку фізичного зносу

Нормативний метод розрахунку фізичного зносу використання різних нормативних інструкцій міжгалузевого або відомчого рівня. Як приклад таких інструкцій можна назвати «Правила оцінки фізичного зносу житлових будівель»

У вказаних правилах дана характеристика фізичного зносу різних конструктивних елементів будівель і їх оцінка.

Фізичний знос будівлі слід визначати за формулою:

(1)

де F - фізичний знос будівлі (%);- фізичний знос i-ro конструктивного елементу (%);i - коефіцієнт, що відповідає питомій вазі кожного конструктивного елементу в загальній відновній вартості будівлі;- кількість конструктивних елементів в будівлі.

Часткивідновної вартості окремих конструкцій, елементів і систем у загальній відновній вартості будівлі (у%) зазвичай приймають за укрупненими показниками відновної вартості житлових будівель, затверджених в установленому порядку, а для конструкцій, елементів і систем, що не мають затверджених показників, - за їх кошторисною вартістю.

Описану методику застосовують виключно у вітчизняній практиці. При всій її наочності і переконливості їй властиві наступні недоліки:

унаслідок своєї «нормативності» спочатку не може врахувати нетипові умови експлуатації об'єкту;

трудомісткість застосування внаслідок необхідної деталізації конструктивних елементів будівлі;

неможливість вимірювання функціонального і зовнішнього зносу;

суб'єктивність питомого зважування конструктивних елементів.

Подібні статті по економіці

Ринок праці в соціально-економічній системі
Актуальність роботи полягає в тому, що в сьогоднішній економічній ситуації, яка склалась в Україні, необхідна розробка ефективних заходів щодо соціального захисту населення і насамперед його найбідніших верств; формування потреби народ ...

Оновлення техніко-технологічної бази виробництва
Потенційні можливості розвитку та ефективності виробництва визначаються насамперед науково-технічним прогресом, його темпами і соціально-економічними результатами. Що цілеспрямованіше та ефективніше використовуються новітні досягнення ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.