Розділи економіки

Оцінювання зносу

Несправність (дефект) елемента будинку, викликана порушенням правил, норм і технічних умов при його виготовлені, монтажі чи експлуатації.

Несправність елемента будинку - cтан елемента, при якому не виконується хоча б одна з заданих експлуатаційних вимог.

Вартість відтворення - поточна вартість витрат, визначена на дату оцінки, на створення (придбання) в сучасних умовах нового об’єкта (елемента), що є ідентичною копією об’єкта - оцінки.

Техніко - експлуатаційні показники будинку - сукупність технічних, об’ємно - планувальних, санітарно - гігієнічних, економічних та естетичних характеристик будинку, які обумовлюють його експлуатаційні якості.

ремонт будинку - комплекс будівельно-монтажних робіт по усуненню фізичного зносу, не пов’язаних зі зміною основних техніко - економічних показників будинку.

Нормативний термін служби будівлі - середній термін служби будівлі, прийнятий для розрахунку норм амортизаційних відрахувань.

Правила визначення фізичного зносу житлових будинків (далі - Правила) поширюються на визначення технічного стану житлових будинків (далі будинків) при технічній інвентаризації, визначення вартості нерухомості, плануванні та проектуванні ремонту і їх реконструкції.

Використання цих Правил при визначенні фізичного зносу будинків є обов’язковим для усіх підприємств, організацій і установ, незалежно від форми їхньої власності та відомчого підпорядкування.

Правила не поширюються на визначення фізичного зносу будинків, їх елементів, що постраждали від стихійного лиха, а також на випадки визначення впливу фізичного зносу на несучу спроможність конструкцій.

Роботи з визначення фізичного зносу будинків виконуються підприємствами, які проводять паспортизацію та технічну інвентаризацію будинків, будівель та споруд, а також організаціями, які мають ліцензію на проведення обстежень будівель.

Визначення фізичного зносу для потреб інвентаризації проводиться за замовленням та за рахунок власника будинку в присутності його або довіреної особи. Матеріали обстеження будинку в натурі підписуються власником.

Під фізичним зносом конструкцій, технічних пристроїв і будинків у цілому мається на увазі втрата ними первісних техніко-експлуатаційних показників (міцності, стійкості, надійності і т. ін.) внаслідок дії природно - кліматичних, технічних факторів та життєдіяльності людини.

Величина фізичного зносу на момент його визначення характеризує

ступінь погіршення технічних і пов’язаних з ними експлуатаційних показників будинків (конструкцій, технічних пристроїв) порівняно з первісними і виражається співвідношенням вартості об’єктивно необхідних робіт для усунення ознак фізичного зносу до їх вартості відтворення.

Подібні статті по економіці

Концепція людського капіталу. Модель індивідуальної віддачі від інвестицій в людський капітал
Людина, її творчі якості і здібності, за допомогою яких вона перетворює навколишній світ і себе, традиційно займали центральне місце в соціальних та економічних науках. Одночасно з тим, інтенсивний розвиток матеріально-технічної бази в ...

Структура потреб підприємства
Важливим фактором розвитку підприємств, установ та організацій є рівень кадрового забезпечення. Він показує наскільки даний вид економічної діяльності, спроможний забезпечити вакантні робочі місця достатньою чисельністю кваліфікованих ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.