Розділи економіки

Державна політика зайнятості й соціальний захист безробіття

Модель соціальної політики Української держави має представляти собою симбіоз лібералізму та соціальної орієнтації. Перший дає можливість в умовах відсутності достатніх фінансових коштів у держави створити умови для самореалізації і самозабезпечення економічних суб'єктів. Друга складова передбачає формування раціональної системи соціального захисту населення.

В умовах соціально-ринкової трансформації держава має виступити соціальним амортизатором перетворень і одночасно проводити активну соціальну політику на нових, адекватних ринковим вимогам засадах. Розглянемо призначення соціальних амортизаторів на рис.2.1.

Соціальні амортизатори - це механізми соціального захисту.

Рисунок 2.1. Призначення соціальних амортизаторів

Підвищення ролі соціальних амортизаторів має місце на етапах:

.системної, соціально-економічної трансформації;

.структурної перебудови;

. виходу на новий щабель економічного розвитку;

.переходу до нового рівня цивілізації.

Рисунок 2.2. Етапи формування та реалізації соціальної політики

безробіття зайнятість трудовий ринок

Цілі соціальної політики перехідного періоду.

Стратегічного характеру:

. наповнення реформ соціальним змістом;

. розвиток демократії, забезпечення прав і свобод, формування громадянського суспільства;

. активізація соціальної ролі держави, відпрацювання механізму взаємодії держави і суспільства в соціальній сфері;

. забезпечення гідних і безпечних умов життя та праці, зростання добробуту громадян;

. створення кожній людині можливостей реалізувати її здібності, одержувати доход відповідно до результатів праці, компетентності, таланту;

. стимулювання мотивації до трудової та підприємницької діяльності, становлення середнього класу;

. забезпечення відтворення населення, оптимізація ситуації на ринку праці;

. гармонізація відносин між різними соціальними групами, формування почуття соціальної солідарності;

. формування ефективної системи соціального захисту населення;

. реформування пенсійної системи;

. розвиток соціальної інфраструктури, створення умов для виховання, освіти, духовного розвитку дітей, молоді;

. зміцнення сім'ї, підвищення її ролі у суспільстві.

Поточного характеру:

. погашення заборгованості з заробітної плати та соціальних виплат;

. забезпечення прожиткового мінімуму;

. боротьба з бідністю, надання адресної допомоги;

. захист громадян від інфляції за допомогою своєчасної індексації доходів;

. обмеження безробіття та стимулювання зайнятості населення;

. створення екологічно та соціальне безпечних умов життя;

. запобігання соціальній деградації тощо .

Рисунок 2.3. Суб’єкти соціальної політики України

Методи впливу держави на розвиток соціальної сфери:

· прямі державні витрати із бюджетів різних рівнів на фінансування соціальної сфери (розвиток освіти, науки, медичне обслуговування, охорона навколишнього середовища тощо);

· соціальні трансферти у вигляді різного роду соціальних субсидій;

· впровадження ефективної прогресивної системи оподаткування індивідуальних грошових доходів населення;

· прогнозування стану загальнонаціональних і регіональних ринків праці; створення мережі центрів служб зайнятості й бірж праці;

· встановлення соціальних і екологічних нормативів і стандартів; контроль за їх дотриманням;

· державні програми з вирішення конкретних соціальних проблем (боротьба з бідністю, освітні, медичні, екологічні та інші);

· державний вплив на ціни та цінотворення;

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Сучасна оцінка впливу людського потенціалу на структурні зрушення в економіці регіону на прикладі Житомирської області
На рубежі XX і XXI століть світова наукова думка сформувала принципово новий погляд на цивілізаційний прогрес. Нова парадигма розвитку на перший план висуває не нагромадження матеріальних благ, а розвиток людського потенціалу при збере ...

Стратегія розвитку України в умовах глобалізації
Сьогодні економічний розвиток жодної країни не можна розглядати поза контекстом процесу глобалізації. Глобалізація впливає на розвиток світових ідеологій, інтенсивну боротьбу за встановлення світового порядку, стрибкоподібне зростання кіль ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.