Розділи економіки

Державна політика зайнятості й соціальний захист безробіття

Модель соціальної політики Української держави має представляти собою симбіоз лібералізму та соціальної орієнтації. Перший дає можливість в умовах відсутності достатніх фінансових коштів у держави створити умови для самореалізації і самозабезпечення економічних суб'єктів. Друга складова передбачає формування раціональної системи соціального захисту населення.

В умовах соціально-ринкової трансформації держава має виступити соціальним амортизатором перетворень і одночасно проводити активну соціальну політику на нових, адекватних ринковим вимогам засадах. Розглянемо призначення соціальних амортизаторів на рис.2.1.

Соціальні амортизатори - це механізми соціального захисту.

Рисунок 2.1. Призначення соціальних амортизаторів

Підвищення ролі соціальних амортизаторів має місце на етапах:

.системної, соціально-економічної трансформації;

.структурної перебудови;

. виходу на новий щабель економічного розвитку;

.переходу до нового рівня цивілізації.

Рисунок 2.2. Етапи формування та реалізації соціальної політики

безробіття зайнятість трудовий ринок

Цілі соціальної політики перехідного періоду.

Стратегічного характеру:

. наповнення реформ соціальним змістом;

. розвиток демократії, забезпечення прав і свобод, формування громадянського суспільства;

. активізація соціальної ролі держави, відпрацювання механізму взаємодії держави і суспільства в соціальній сфері;

. забезпечення гідних і безпечних умов життя та праці, зростання добробуту громадян;

. створення кожній людині можливостей реалізувати її здібності, одержувати доход відповідно до результатів праці, компетентності, таланту;

. стимулювання мотивації до трудової та підприємницької діяльності, становлення середнього класу;

. забезпечення відтворення населення, оптимізація ситуації на ринку праці;

. гармонізація відносин між різними соціальними групами, формування почуття соціальної солідарності;

. формування ефективної системи соціального захисту населення;

. реформування пенсійної системи;

. розвиток соціальної інфраструктури, створення умов для виховання, освіти, духовного розвитку дітей, молоді;

. зміцнення сім'ї, підвищення її ролі у суспільстві.

Поточного характеру:

. погашення заборгованості з заробітної плати та соціальних виплат;

. забезпечення прожиткового мінімуму;

. боротьба з бідністю, надання адресної допомоги;

. захист громадян від інфляції за допомогою своєчасної індексації доходів;

. обмеження безробіття та стимулювання зайнятості населення;

. створення екологічно та соціальне безпечних умов життя;

. запобігання соціальній деградації тощо .

Рисунок 2.3. Суб’єкти соціальної політики України

Методи впливу держави на розвиток соціальної сфери:

· прямі державні витрати із бюджетів різних рівнів на фінансування соціальної сфери (розвиток освіти, науки, медичне обслуговування, охорона навколишнього середовища тощо);

· соціальні трансферти у вигляді різного роду соціальних субсидій;

· впровадження ефективної прогресивної системи оподаткування індивідуальних грошових доходів населення;

· прогнозування стану загальнонаціональних і регіональних ринків праці; створення мережі центрів служб зайнятості й бірж праці;

· встановлення соціальних і екологічних нормативів і стандартів; контроль за їх дотриманням;

· державні програми з вирішення конкретних соціальних проблем (боротьба з бідністю, освітні, медичні, екологічні та інші);

· державний вплив на ціни та цінотворення;

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Планування виробничих витрат і собівартості продукції вівса на площі 120 га в умовах ТОВ агрофірма Ольвія
Сільське господарство є однією з основних галузей народного господарства, оскільки виробництво продуктів харчування - перша умова життя безпосередніх виробників. Водночас воно є сировинною базою легкої та харчової промисловості. Попит ...

Особливості інвестування високотехнологічних виробництв в Україні
Високотехнологічні галузі промисловості є ключовим елементом економічної системи України, який визначає місце національної економіки в міжнародному поділі праці, динаміку її конкурентоспроможності. Тому одним із основних завдань сучасної д ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.