Розділи економіки

Комплексний студентський заклад ресторанного господарства на Лісовому масиві м. Києва

В останній час роль і місце ресторанного господарства в задоволені матеріальних і духовних благ населення постійно зростає. Широко розвинута галузь ПРГ забезпечує населення напівфабрикатами, готовою до вживання їжею, створюючи відповідні умови її споживання в торгових залах. Велике значення РГ в збільшені і більш раціональному використанні вільного часу працюючих. Разом з тим постійно розширюється роль РГ економії сукупної громадської праці, в більш раціональній організації громадського виробництва її удосконалення споживання, впровадження раціонального харчування і відновлення робочої сили.

Соціальна ефективність виражається як відношення соціального ефекту до витрат або ресурсів, необхідним для його одержання. Соціальний ефект - це відношення корисних соціальних результатів від діяльності ресторанного господарства, пов'язаних із розміром досягнення його соціальної цілі і гармонійного розвитку й удосконалення особистості. Соціальний ефект від діяльності закладів ресторанного господарства в основному виявляється в таких напрямках:

Більш повне задоволення потреб населення в харчуванні і послугах. Для цього необхідно в суспільному харчуванні пропонувати різноманітний асортимент високоякісної готової кулінарної продукції й інших готових споживчих виробів. Необхідно більш широко пропонувати блюда національної кухні. Досягнення цього соціального ефекту пов'язано з розширенням мережі, ресторанного господарства удосконаленням структури і територіального розташування з застосуванням багатьох промислових технологій при готуванні їжі, розширенням асортименту і поліпшенням його якості, продажем більшої кількості і більш різноманітних високоякісних напівфабрикатів і готових блюд, уживаних у домашніх умовах і ін.

Зменшення витрат часу населення в зв'язку з готуванням і вжитком їжі. При користуванні послугами ресторанного господарства в значній мірі стимулюється бюджет часу і збільшується вільний час трудящих. Водночас створюються умови для більш раціонального використання вільного часу з погляду всебічного розвитку особистості. Для цього необхідно широкий розвиток мережі ресторанного господарства й обслуговування основної частини населення, раціональне розташування закладів ресторанного господарства поблизу місця роботи, місця проживання і навчання, упровадження сучасних технологій обслуговування, поліпшення організації транспорту й ін.

Зміцнення здоров'я, підвищення довголіття і працездатності населення. Для цього заклади ресторанного господарства повинні пропонувати в будь-який час теплу їжу і закуски з високими поживними властивостями, диференційованими за віком, за станом здоров'я, роду занять, статі, сезону та ін. Це пов'язано із широким упровадженням раціонального харчування, комплексних меню, збільшенням кількості населення, що обслуговується харчуванням, прискореним розвитком дієтичного і профілактичного харчування й ін.

Поліпшення гігієни при прийомі їжі і створення кращих умов для прийому їжі і соціального спілкування між людьми, цього можна досягти шляхом якісного удосконалення матеріально-технічної бази закладів ресторанного господарства сучасного проектування, відповідного оформлення блюд, естетично витриманої реклами, поліпшення якості художньо-музичних програм, підтримка високого рівня санітарної гігієни, дотримання нормативів площі на одного відвідувача та ін.

Поліпшення культури обслуговування споживача персоналом. Для цього необхідно прискорити обслуговування, виявляти ввічливість, увагу і високу культуру у взаємовідносинах із споживачами. Добре знати соціально-психологічні особливості окремих типів споживачів, додержуватися правил культурного обслуговування та ін. Все це сприяє більш повному задоволенню потреб населенню.

Об'єктом даного дипломного проекту є комплексний заклад ресторанного господарства: інтернет-кафе на 80 місць та більярд-бар на 30 місць.

Мета дипломного проекту - проектування комплексного студентського закладу ресторанного господарства на Лісовому масиві м. Києва, наукове обґрунтування його господарської діяльності, розрахунок основних техніко-економічних показників.

  Подібні статті по економіці

  Розробка плану відкриття підприємства
  Основною ланкою економіки в ринкових умовах господарювання є підприємства, що виступають у ролі господарюючих суб'єктів. Тут вирішуються питання виробництва продукції та надаються послуги, потрібні суспільству, створюються відповідні доходи і накопич ...

  Приватний сектор в національній економіці
  Актуальність теми даної курсової роботи. Стратегічною метою розвитку України є побудова сильної та сучасної європейської демократичної держави з потужною економікою для забезпечення гідного життя кожного громадянина. У нашій державі нерозв’язан ...

  Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.