Розділи економіки

Соціально-економічні наслідки інфляції

Фінансова система є одним з найвпливовіших важелів макроекономічного регулювання, інструментом, за допомогою якого уряди мають змогу регулювати економічний розвиток. Саме тому діяльність виконавчої влади кожної країни спрямована на забезпечення стабільності фінансово-кредитної системи та фінансового стану в цілому.

Інфляція не лише призводить до тяжких соціально-економічних наслідків, за умов інфляції втрачається ефективність дії та відбувається деформація інструментів макроекономічного регулювання.

Особливо виразно деформація економічних механізмів проявляється в умовах гіперінфляції. В економічній науці вважається, що інфляція переходить в гіперстадію за умов перевищення швидкості росту цін 50% на місяць.

Історично склалося так, що одна з нових й, у деякому відношенні, найважливіша функція уряду полягає в тому, щоб стабілізувати економіку, тобто допомагати їй забезпечувати повну зайнятість ресурсів і стабільний рівень цін. Перед вченими - економістами стоїть завдання глибоко й конкретно вивчати явища і тенденції у розвитку світової економіки. Одне з перших місць посідає аналіз інфляції, показників інфляції та факторів, що її обумовлюють.

Метою даної курсової роботи є визначення основних соціально-економічних наслідків інфляції та методів боротьби з нею.

Для досягнення мети даної роботи були поставленні такі проміжні задачі:

. Вивчити літературу по даній темі.

2. Визначити поняття інфляція.

. Аналізувати соціальні та економічні наслідки інфляції в Україні.

. Розглянути ефективність антиінфляційної політики держави.

. Провести аналіз показників інфляції, таких як: рівень монетизації, індекс споживчих цін, індекс інфляції, номінальний ВВП та ін.

. Зробити відповідні висновки.

При написанні даної роботи були застосовані такі методи дослідження:

· прийом порівняння;

· застосування графічних засобів та таблиць;

· метод групування.

Оскільки проблема інфляції присутня як в Україні, так і в інших країнах світу, то подолання її соціально-економічних наслідків та антиінфляційна політика знайшли гарний відгук у літературі, тому першніж починати вивчення та огляд теми, потрібно вивчити та ознайомитись з основними напрямками, які вже були вивчені.

Отже, починаю критичний огляд з огляду літератури з погляду теоретичного освідомлення.

Івахненко М.І. в викладенні своєї теми зразу починає з переліку соціальних та економічних наслідків інфляції та способи її подолання. Даний автор не вказує ні про які теоретичні основи і вказує лише на негативні наслідки.

Розглядаючи А.І. Щетиніна з критичної точки зору, то даний автор спочатку підходить до вивчення абстрактно, але далі чітко виділяє наслідки та антиінфляційне регулювання інфляцією.

Д.І. Коваленко вступ, роз'яснення необхідності теми не розписує, звертає увагу на аналітичну частину. Хоча дає основні визначення по даній темі.

Розглядаючи методологію підходу до вивчення та аналізу даної теми Зайцев О.В. спочатку дає необхідні визначення для виконання роботи на думку автора це найбільш вдалий варіант, так як це дає можливість оперувати поняттями і чітко знати дане явище з розрізу економічного аналізу.

Роблячи висновок, і критичний аналіз вступної та теоретичної частини всіх авторів, можна дійти до того, що необхідно ознайомитися з декількома джерелами, щоб мати повне уявлення з теми соціально-економічні наслідки інфляції.

інфляція антиінфляційний ціна індекс

  Подібні статті по економіці

  Проблеми обслуговування державного боргу України
  Аналіз стану державного боргу та ефективності управління державним боргом набуває особливого значення в сучасних умовах. Для України, як і для більшості держав світу - державні запозичення є основним джерелом покриття дефіциту бюджету, ...

  Особливості процесу первісного нагромадження капіталу та економічні ідеї меркантилізму (XVI-XVII ст.)
  XVII-XVIII століття займають особливе місце в історії Нового часу. Це був повний протиріч, боротьби і нових теорій перехідний період, який завершив історію європейського феодалізму і поклав початок періоду перемоги і затвердження капіт ...

  Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.