Розділи економіки

Теорія граничної корисності

Найбільш вагомий внесок у розвиток теорії граничної корисності зробила австрійська школа політекономії, яка сформувалась у 70-ті роки XIX століття.

Австрійська школа - це суб'єктивно-психологічний напрямок в політекономії, що розробила, в боротьбі з теорією трудової вартості, споживчу версію ціноутворення у формі теорії граничної корисності.

Основні положення теорії граничної корисності були сформульовані у працях Карла Менгера, Ейгена Бем-Баверка та Ф. Візера.

Її теоретичними принципами були суб’єктивний ідеалізм та теорія граничної корисності. Внесок у науку і впливовість їхніх теорій ставлять цих економістів на чільне місце після класичної школи. Жодна інша група не внесла стільки нового в теорію економіки, як австрійська школа. Не випадково її ідеї набули великого поширення також в Англії, Німеччині, США, Росії та інших країнах.

Особливу увагу австрійська школа звертає на дослідження ролі споживача в процесі ціноутворення. Всі економічні явища ця школа досліджує з погляду примату сфери споживання по відношенню до сфери виробництва. Теорія суб'єктивної цінності і граничної корисності ставить цінність господарських благ, а кінець кінцем і їх ціни, в залежність від ступеня задоволення потреб людини в цих благах. Тим самим австрійська школа піднімає важливе питання про роль споживача в справі формування не тільки ринкових цін на товари, але і їх вартостей. Саме споживачі на ринку своїм вибором визначають, яка праця товаровиробників є суспільно-необхідною, а якої немає. Якщо товарів вироблене більше, ніж це необхідно для споживача, праця, що пішла на їх виготовлення, не стає суспільно-необхідною і не утворює вартості.

Відповідно до теорії граничної корисності, цінність товарів визначається їх «граничною корисністю» на базі суб'єктивних оцінок людських потреб. Гранична корисність якогось блага позначає ту користь, що приносить остання одиниця цього блага; причому останнє благо повинно задовольняти самі маловажні потреби. При цьому рідкість товару об'являється чинником вартості. Суб'єктивна вартість - це особиста оцінка товару споживачем і продавцем; об'єктивна ж цінність - це мінові пропорції, ціни, що формуються в ході конкуренції на ринку. В міру поступового насичення потреб суб'єкта корисність речі падає. Теорія граничної корисності намагається дати відповідь, як щонайкраще розподілити засоби для задоволення потреб при обмеженості ресурсів.

Ця теорія мала важливе значення для розвитку економічної науки, тому вона і є темою даної курсової роботи.

Метою курсової роботи є дослідження сутності теорії граничної корисності, дослідження праць представників даної школи, їх поглядів.

Завданням даної курсової роботи є вивчення економічної природи теорії граничної корисності, вивчення праць представників австрійської школи політекономії.

Предметом курсової роботи є теорія граничної корисності.

Об’єктом є мікроекономічний рівень.

Було використано широкий спектр літератури: підручники, посібники, журнали, газети.

  Подібні статті по економіці

  Міжнародна економічна система та її головні елементи
  На початку третього тисячоліття різко загострилися проблеми соціально-економічного розвитку. Головна суперечність світової економіки дедалі більше проявляється у скороченні й поступовому вичерпуванні традиційних ресурсів господарського зро ...

  Розрахунок техніко-економічних показників роботи сумішоприготувального відділення
  Ливарне виробництво, одна з галузей промисловості, продукцією якої є відливки, що отримуються в ливарних формах при заповненні їх рідким сплавом. Річний обсяг виробництва відливок в світі перевищує 80 млн. т. Методами литва виготовляєт ...

  Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.